FRANKENSTEIN DRAG QUEENS-THE LATE LATE LATE SHOW(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON RECORDS PRISON 116-2/TRIADA) Det här bandet ser ut som om de stigit upp från de döda och det har de kanske gjort. Som vanligt på detta bolag är det rock n roll det handlar om och som är grejen för banden där. Detta är inget undantag och FDQ spelar en ganska tuff och brötig rock n roll punk. Men är det jättebra? Nja…det känns lite tråkigt många gånger och det känns kanske mer som om de satsar på att se för jävliga ut istället för att satsa på bättre låtar.(SEX) 8/12-06

FRANKENSTEIN DRAG QUEENS-THE LATE LATE LATE SHOW(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON RECORDS PRISON 116-2/TRIADA) This band looks like if they have been raisen up from the dead and that maybe they have done. As usual on this label it's rock n roll which is the thing for the group. It's not a conclusion and FDQ plays a rather tough and distorted rock n roll punk. But is it really good? No…it feels a little bit boring many times and it feels like if they´re more into to see as awful as they can but they should done more better songs instead.(SIX) 8/12-06