FORGOTTEN REBELS-EXECUTIVE OUTCOMES(CD-BACCHUS ARCHIVE BA 1120/ DIONYSUS)  Den här gruppen hade fattat det hela med punkgrejen. De slog och de sparkade på sina instrument utan att kunna så mycket egentligen. Detta medför att det blir en musik som är fylld av känslor och spelglädje. Dessa grabbar var väl bara glada om de fick ut några ljud ur sina instrument. Jag har inte hört deras senare inspelningar och där kan jag tänka mig att de lät mer duktiga på sina instrument.  Så jag skulle gärna höra mer av denna grupp som verkar driva med allt och alla, för här får Who, Elvis och några till några smockor(SJU) 16/1-01 FORGOTTEN REBELS-EXECUTIVE OUTCOMES(CD-BACCHUS ARCHIVE BA 1120/ DIONYSUS) This groupå have understand the whole thing with punk. They hit and they was fighting with their instruments without having any knwoledge about how they would be played. This does the music so much more filled of feelings and a happiness to play. Thes guys was glad only to get any sound out of their instruments in that time I can think. I haven´t heard their later records but eher they surely can play better. So I really want to hear more of this group which seems to make joke of everything like Who and Elvis for an example(SEVEN) 16/1-01

INTERVJU HÄR                                                           INTERVIEW HERE