FORGOTTEN/HEARTACHES-SPLIT(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 049-2/1) En splitskiva mellan två riktigt bra band. Först ut är Forgotten från Belgien som spelar samma typ av punkrock som Rancid, Swingin Utters, US Bombs och andra band har lärt oss att älska. Självklart finnes lite gamla grupper som är beskrivna i releasebladet där också såsom SLF, Clash och så vidare men jag tycker nog att de mer moderna grupperna har satt större spår. Men det är klart att de hör en GBH låt och en Generation X låt också. Heartaches lirar i samma liga som Forgotten och det är väldigt vräkig och ösig rock n roll punk i sann streepunkanda. Bland det bättre på länge och detta gör mig glad.(ÅTTA) 20/11-02

FORGOTTEN/HEARTACHES-SPLIT(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 049-2/1) A splitrecord bewteen two really good bands. First out is Forgotten from Belgium which plays the same type of punkrock as Rancid, Swingin Utters, US Bombs and other bands have teached us to love. Of course some of the older groups like SLF, Clash and so on whiuch they say in the relasepaper is there but I think the more modern groups have put bigger traces into their music. But they do songs from GBH and Generation X too. Heartaches is in the same league as Forgotten and it´s very fast and good music in a true strettpunkspirit. Among the best thing I have heard for a long time and this makes me happy.(EIGHT) 20/11-02