FOOLS CIRCLE-BLACKPOOL TOWER EP(CD-SINGEL FRAMINGO RECORDS MING 03) Det här skivbolaget har lite dålig fantasi(eller också så har de inte det) men alla deras skivor ser likadana ut med sin gula framsida men det är egentligen ganska fräckt. Fools Circle ger oss här en singel i en stil som kan jämföras med Jams mer psykedeliska stil och Kinks och detta blandat med lite new wave/punk. Ganska bra egentligen och Fools Circle är en grupp som verkligen kan bli något om de kämpar på. Typiskt musik från Storbritannien är det i alla fall och de lyckas egentligen hela tiden få fram bra grupper.(SJU) 3/10-06

FOOLS CIRCLE-BLACKPOOL TOWER EP(CD-SINGEL FRAMINGO RECORDS MING 03) This record company seems to have a little bit bad fantasy(or maybe they have that) but all their records looks the same with their yellow frontside but that it is really cool actually. Fools Circle give sus here a single which in style can be compared to jams more psychedelic style and Kinks and that mixed with some new wave/punk. Really good actually and Fiools Circle is a group which really can be something if they struggle on. Typical music from great Britain is it anyway and they manages to get foreward good groups.(SEVEN) 3/10-06