FOKKUM-INVESTIGATE(CD)

Första gången jag fick denna skiva så hade han glömt att bränna någon musik på den. Nu är den här i alla fall. Han skrev i sitt förra brev att de hade skickat förra skivan till en massa tidningar och fått en massa skit att de inte kunde spela, att de skulle bränna ner deras by etc. Han blev ledsen men efter denna skiva behöver inte Ries vara ledsen tycker jag. Det är ganska snabbspelad hardcore men på ett ganska snällt vis ändå så vi skall kanske kalla detta för snabb punk istället. Skitsamma men det är inte grindcore som jag först trodde att det skulle vara. Lite grand som tidiga Dead Kennedys och den typen av punkband och de började kanske sedan att kallas hardcoreband. Jag tycker om detta i alla fall och jag kanske inte tycker att det är det bästa jag hört någonsin men det är helt klart en skiva med snabb punkmusik som jag kan tänka mig att sätta på fler gånger! 11/9-2015

******

FOKKUM-INVESTIGATE(CD)

The first time I got this album, he had forgotten to burn any music on it. Now it's here anyway. He wrote in his last letter that they had sent the last album to a lot of magazines and got a lot of shit that they could not play, they would burn down their village etc. He was sad but after this disc do not need Ries be sad, I think . It is quite fast played hardcore but in a pretty nice way anyway so we should perhaps call this fast punk instead. Fuck it, but it is not grindcore as I first thought it would be. A bit like early Dead Kennedys and the type of punk bands and they started might then be called hardcore bands. I like this anyway, and I might not think it's the best I ever heard but it is clearly a disk with fast punk music that I can think of to put on more times! 11/9-2015