FOAMERS-FOAMERS(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 066) Foamers pelar punk, inte tu tal om det. En slags punk som känns som en blandning av Bad Religions musik och Social Distortions dito. Det går fort och är larmigt men sången ligger långt framme och just därför blir det riktigt trevligt. Det känns som om de har något att säga oss med sin musik och därför känns musiken mer angelägen på något sätt. Det känns som om de är arga på ett sansat sätt och det gör att det känns som om ärlighet vara längst. 13 låtar som sprudlar av spelglädje och bra punk är bara värt att investera i och i Here´s to the death of hard graft finns det drag av Subhumans/Citizen Fish och det är aldrig fel.(ÅTTA) 26/3-04

FOAMERS-FOAMERS(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 066)Foamers plays punk , no doubt about that. Ome sort of punk which feels like a mix of Bad Religions music and Social Distortions music. It goes fast and it´s distorted but the vocals is really good foreward and therefore it´s really nice music. It feels like they have something to say us and therefore feels the music more important in some way. It feels like they´re angry in some good way and it feels like honesty is the thing which is most worth. 13 songs which bubbles of happiness to play and good punk is it always worth investing in and in Here´s to the death of hard graft it´s some influences both from Subhumans/Citzien Fish and that´s never wrong.(EIGHT) 26/3-04