FLOORIAN-WHAT THE BUZZING(CD-BOMP RECORDS EVIL 12) Jag blev helt klart positivt överraskad av denna skiva. Jag trodde det skulle vara helflummigt men det vara bara lite flummigt. De flesta låtarna av de tio är över 6 minuter men det känns faktiskt inte för det känns som en skiva som går fort över. Så den är ingen plåga kanske ni förstår efter detta.  Psykedelisk rock i samma anda som många stonerrockband fast kanske inte lika tungt som exempelvis Monster Magnet för att säga något band. Det är inte ofta jag förordar droger men detta kanske vore ett sådant band man kan använda sig av  drogen om man nu skall använda det. Men nu menar jag verkligen INTE att ni skall det.(SEX) 16/11-04

FLOORIAN-WHAT THE BUZZING(CD-BOMP RECORDS EVIL 12) I was really positively surprised by this record. I thought this would be a really psychedelic but this is a only a little bit psychedelic. The most of the songs of the ten is over 6 minutes but it doesn´t feel so because this is a record which goes fast. So there isn´t a horrible thing to go through you can understand after this. Psychedelic rock in the same spirit as many other bands but not so heavy as for example Monster Magnet to say some band. It´s not so often I talk for drugs but this is maybe a group you can use if you´re using drugs. But now I DON´T say that you shall use drugs.(SEX) 16/11-04