FLESH HAMMERS-RIDING DIRTY(CD)

Denna skiva kom ut 2005 och jag fick skivan nedan också som kom ut 2013. Här är det en skiva med tio låtar och den är fylld av rockiga distade låtar som man nog kan sätta in i facket för garagerock eller något sådant. Flesh hammer har ett sound som härrör från både 60-talet och från punkens 70-tals glansdagar för att säga något om hur det låter. Jag tror säkert att ni som gillar gammal 60 och 70-tals punk kommer att tycka att detta är jättekul. Själv tycker jag att det låter lite tråkigt ibland och jag skulle nog vilja ha lite mer fart i låtarna men man kan ju inte få allt. Men visst finns det några favoriter på skivan som är bättre än de andra och jag gillar ju en låtar som Inner City och Best part of me mycket till exempel.  8/4-2015

******

FLESH HAMMERS-RIDING DIRTY(CD)

This album came out in 2005 and I got the disc below also came out in 2013. Here it is an album with ten songs and it is filled with distorted rock songs that you probably can insert into the slot for garage or something. Flesh Hammer has a sound that is derived from both the 60s and the punk 70s heydays to say something about how it sounds. I'm sure that you, like old 60's and 70's punk will think that this is great fun. Personally, I think it sounds a bit boring at times and I'd like to have a little more speed in the songs but one can not have everything. But there are a few favorites on the disc that is better than the other and I do like the songs that Inner City and Best Part Of Me lot for example. 8/4-2015

FLESH HAMMERS-BULLSEYE(CD-BLACK SAGE RECORDS  06)

Här är det lite mer flummig feeling än på 2005 års skiva tycker jag. Det är svårt att säga vad det är för musik men omslaget ger ju mig vissa förslag. Ökenrock, cowboyrock etc. Jag gillar nog denna skivan bättre i sin lugnare tappning för det blir faktiskt ett ganska eget sound i mångt och mycket. Det är många rockklicheér som avhandlas här tycker jag nog och det blir ganska kul lyssning bara för det. Men som sagt en riktigt bra rockskiva är vad vi får här och detta med lite egna ljud måste jag säga och det låter inte som alla andra skivor och helst med det laidback-soundet som finns på skivan. Jag gillar bäst de låter där Paula sjunger för det blir lite mer klös när hon sjunger. 8/4-2015

******

FLESH HAMMERS-BULLSEYE(CD-BLACK SAGE RECORDS  06)

Here it is a little more fuzzy feeling than on the 2005 album I think. It's hard to say what kind of music but the cover is of course me some suggestions. Desert Rock, cowboy rock, etc. I think I like this album better in their calmer vintage it is actually a pretty unique sound very much. There are many rockclichés being discussed here, I think enough and it becomes quite fun listening just for that. But as I said a really good rock album is what we get here and this with some of my own sounds, I must say, and it does not sound like any other panels and preferably with the laidback sound available on the disc. I like best the sounds where Paula sings it gets a little more exciting when she sings. 8/4-2015