FLATBACK FOUR-WHO DARES PENGUINS(CD-APONE)

Fick fyra skivor från gruppen och denna kom ut 2006. De spelar riktigt snabb musik men de har verkligen inte glömt melodierna och denna 8 år gamla skiva håller mycket bra i konkurrensen med nya band. De kör ju Clash gamla English Civil war och bara det tyder ju på kvalité att köra en sådan gamla klassiker. Punk som låter på detta vis kommer jag alltid att uppskatta och helt klart är att denna typ av musik är sådan musik som jag alltid kommer att uppskatta. Har man gillat punk i snart 40 år så kommer jag nog att gilla den i 40 år till och sedan finns jag troligen inte mer. Det enda jag kanske skulle kunna klaga på är att de kanske borde varierat sina låtar lite mer och kanske kört något ännu tuffare och kanske dragit ner på tempot på nån annan men annars är det väldigt hög klass på skivan. 21/10-2014

*******

FLATBACK FOUR-WHO DARES PENGUINS(CD-APONE)

Got four albums from the group, and this came out 2006. They play really fast music, but they certainly have not forgotten melodies and this 8 year old disc keeps very well in the competition with new bands. They run the old Clash English Civil War andthat´s an indication of the quality to run such an old classic. Punk that sounds this way, I will always appreciate and it is clear that this type of music is music that I will always appreciate. Have you liked punk in almost 40 years so I think I will like it in 40 years ago and I probably are not more. The only thing I might be able to complain about is that they maybe should varied their songs a little more and maybe run something even tougher, and maybe cut back on the pace of someone else, but otherwise it's very high quality on the disc. 21/10-2014

FLATBACK FOUR-PROTECT YOURSELF(CD)

2012 kom denna 5-låtars skiva som är en orgie i bra musik. Första låten påminner mig om något annat band…som en blandning av Husker du och nån engelsk punk som Mega city Four eller något sådant. Ni förstår kanske inte riktigt hur jag menar men det är tempo på samma gång som det är melodier och på samma gång känns det väldigt intellektuellt på något sätt. Ganska annorlunda på något sätt och detta utan att på något sätt vara något konstigt på något vis. Punkrock på engelskt vis och då som sagt känns det lite grand som de har utvecklats till samma håll som grupper som Senseless Things, Mega City Four och de grupperna gjorde.. 21/10-2014

*******

FLATBACK FOUR-PROTECT YOURSELF(CD)

2012 came this five-track disc that is an orgy of good music. The first song reminds me of some other bands ... like a mix of Husker Du and some English punk like Mega City Four or something. You might not really understand what I mean but it is paced at the same time it is songs and at the same time it feels very intellectually in any way. Quite different in some way and this without in any way being something strange in some way. Punk Rock on the English way and then like I said, it feels a bit like they have evolved into the same direction as the groups Senseless Things, Mega City Four, and the groups did .. 21/10-2014

FLATBACK FOUR-YOU CAN´T HAVE EVERYHTING(CD-ANTIPOP)

Denna 11-låtars skiva kom ut 2013 och har ett gäng hitlåtar på sin lyra…Vad skönt för att på denna skiva gör de en cover på en Snuff-låt The Damage is done och det var ju den gruppen jag har letat efter som jag tyckte att de lät lite som. Jag förstår att de har varit en av inspirationskällorna för denna grupp men jag tycker nog att de fått till en alldeles egen punkstil också och detta som sagt utan att på något sätt låta udda. De 11 låtarna har ett sound med en sångare som ligger lite annorlunda i ljudbilden och det är egentligen väldigt svårbeskrivbart. Det enda jag kan säga är att jag gillar det mycket och Flatback Four är en väldigt intressant grupp som är svåra att få grepp om. 21/10-2014

*******

FLATBACK FOUR-YOU CAN´T HAVE EVERYHTING(CD-ANTIPOP)

This 11-track album came out in 2013 and has a bunch of hit songs to his bow ... How nice because on this disc, they do a cover of a song Snuff-The Damage Is Done and that was the group I have been looking for as I thought they sounded a bit like. I understand that they have been one of the inspirations for this group, but I think that they got a very own punk style too and as I said this without in any way allow odd. The 11 songs have a sound with a singer who is a little different in the sound and it is really very difficult to describe the offense. The only thing I can say is that I like it a lot and Flat Back Four is a very interesting group that is difficult to grasp. 21/10-2014

FLATBACK FOUR-ONE MORE UNTO THE BREACH(MINI-CD)

En fem-låtars skiva som jag inte riktigt vet när den kom ut…Skivan startar med en låt som heter Burn the Flag och sådana rebelliska texter gillar jag. Musiken är bättre än på länge också tycker jag för låtarna går snabbare här och det uppskattar jag riktigt mycket. Snabbspelad melodiös punkrock och då snackar vi inte oi eller något sådant utan en punk som bara engelsmän kan spela känns det som. Mycket känslor och attityd på denna skiva och jag tycker nog att detta är Flatback Fours bästa skiva. 21/10-2014

********

FLATBACK FOUR-ONE MORE UNTO THE BREACH(MINI-CD)

A five-track disc that I do not really know when it came out ... The album starts with a song called Burn the Flag, and I like  those rebellious lyrics. The music is better than in a long time too, I think the song goes faster here and I appreciate it a lot. Quick played melodic punk rock and then we're not talking o or anything but a punk who only Englishmen can play it feels like. Very much emotions and attitude on this record and I think that this is Flatback Fours best record. 21/10-2014