FLAMING SIDEBURNS-HALLELUJAH RECK N ROLLAH(CD-BAD AFRO  AFROCD 011) Flaming Sideburns lyckas upprätthålla min uppfattning om dem som ett av Nordens bästa garageband. Jag tycker jag hör lite tidiga Nomads här och där i deras musik. Jag gillar verkligen deras flört med 60-talet som jag tycker att de klarar av ypperligt för de älskar verkligen den musiken. 11 låtar av den klassen som man bara vill lyssna på om och om igen och jag förstår om även Hellacopters är avundsjuka på det sättet som Flaming Sideburns har fått till sina låtar. Hoppas att gruppen fortsätter i samma stil i framtiden och att de utvecklar sin stil ännu mer.(ÅTTA) 22/5-01 FLAMING SIDEBURNS-HALLELUJAH RECK N ROLLAH(CD-BAD AFRO  AFROCD 011) Flaming Sideburns suceed to have their heads up and they let me have my decision clear that they are one of Scandinavia best garagebands. I think I hear  some early Nomads here and there in their music. I really like their flirt with the 60´s because they really love that sound. 11 spngs of the class that you only want to listen again and again on. And I can undertsand if groups like Hellacopters is jealous of Flaming Sideburns and their way to make good garagerock. I hope the group continue to make the same sort of music and do it even better in the future(EIGHT) 22/5-01