FJÖRT-DÁCCORD(CD-TCM 033)

Jag trodde nästan att bandet var från Danmark eller Norge med det namnet men detta är ett tyskt band. Det låter riktigt bra att lyssna till hardcore eller emo eller vad vi skall kalla det med tyska texter. Det är ganska larmigt det hela men med mycket trevliga melodier. Det har blandat in sig lite indie och jag tycker till och med att gitarren i några av låtarna härrör från tidiga U2 –plattor men det kanske är bara jag som hör det. Men jag tycker det låter riktigt fräckt i alla fall och helt klart är det en platta som kommer att spelas många gånger är hemma och den här typen av musik betyder verkligen något och de spelar och sjunger med stor känsla! 4/3-2015

*******

FJÖRT-DÁCCORD(CD-TCM 033)

I almost thought the band was from Denmark or Norway with that name but this is a German band. It sounds really good to listen to hardcore or emo or whatever we should call it with German subtitles. It's pretty larming it all but with very nice melodies. There has been mixed into a little indie and I even think that the guitar in some of the songs are derived from early U2 plates but maybe it's just me who hears it. But I think it sounds really cool anyway and clearly it is an album that will be played many times at home and this type of music really means something and they play and sing with great feeling! 4/3-2015

FJÖRT-DEMONTAGE(CD-THROUGH LOVE REC TLCD 001)

Sex låtar med Fjört från Tyskland och blir det lika bra som skivan ovan så blir det njutbart.  Det är lite annat tempo på denna skiva tycker jag och Chris på sången låter lite mer desperat här faktiskt men det mesta är sig likt annars och jag tycker det är en riktigt bra skiva men det kan bli lite påfrestande med hans röst i för många låtar och jag blir lite trött på den ibland. Jag blir också trött för hans skull för det måste vara väldigt jobbigt att sjunga med en så ansträng röst så länge som på en konsert till exempel. Så skall ni köpa något med gruppen tycker jag att ni skall satsa på D´accord. 4/3-2015

******

FJÖRT-DEMONTAGE(CD-THROUGH LOVE REC TLCD 001)

Six songs with Fjört from Germany and it will be as good as the disc above it becomes enjoyable. It's a little different tempo on this album I think and Chris on vocals sound a bit desperate here actually but most of it is the same otherwise, and I think it's a really good album but it can be a little stressful with his voice in many songs and I get a little tired of it sometimes. I also get tired of him for it must be really hard to sing with such efforts have voice as long as at a concert for example. So should you buy something with the group, I think you should go for D'accord. 4/3-2015