FIVE KNUCKLE-BALANCE(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 069) Five Knuckle har blivit mycket bättre än första gången jag hörde dem även om de är lite udda ännu.  Helt klart är ju att deras omslag med de snygga teckningar går till historien. Även gruppen och inte bara bilderna verkar politiska och det är gott när man blandar in politiken i musiken tycker jag. Ett mycket bra sätt att visa vad man tycker. Musikaliskt ligger de någonstans mellan Subhumans och Fugazi och deras musik är väldigt larmig på något sätt och det låter framförallt mycket.Skrikig sångare, trummor som yr och gitarrer som dödar, det här är Five Knuckle(SJU) 18/5-04

FIVE KNUCKLE-BALANCE(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 069)  Five Knuckle have been so much better than the first time I heard them even if they´re a little bit odd. Really clear is that their cover with the nice drawings in it goes to history. And the group and not only the drawings seems to be political and it´s nice when you mix the politic in the music I think. A very nice way to show what you think. Musically they´re somewhere between Subhumans and Fugazi and their music is very distorted in some way and it sounds a lot. Shouty singer, drums that is everywhere and guitars that kills, this is Five Knuckle.(SEVEN) 18/5-04

FIVE KNUCKLE-LOST FOR WORDS, FAR FROM SPEECHLESS(CD-- HOUSEHOLDNAME RECORDS HAUS 049) I winners and losers påminner mig introt om Black Flag annars är det någon annan  grupp som jag inte kommer på som Five Knuckle påminner mig om. Mycket beror på den halvstressade sångaren , jo nu vet jag han påminner om Dick i Subhumans, kanske ingen sångare men med en känsla som är få förunnat. Gillar ni Subhumans, Citizen Fish och det stuket skall ni helt klart kolla in Five Knuckle för det är absolut en utmanare eller kollega kanske man skall säga till de banden.(SJU) 6/9-02

FIVE KNUCKLE-LOST FOR WORDS, FAR FROM SPEECHLESS(CD-- HOUSEHOLDNAME RECORDS HAUS 049) In Winners and losers they remind me in the intro of Black Flag and otherwise it´s some other group they remind me of. Much depending of the halfstressed singer, yeah now I know, he reminds me about Dick in Subhumans, maybe not a singer but with a feeling that many singers don´t have. Do you like Subhumans, Citzien Fish and that style you must check out Five Knuckle because they are like them in way and I really hope and know their future look so bright that I would wear shades(SEVEN) 6/9-02
FIVE KNUCKLE-ALL AGES(M-CD-HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 042) Five Knucke är ett band som jag verkligen gillar för deras snabba punkrock tilltalar mig mer än lovligt. De låter lite arga sådär alldeles lagom och att de har melodier kan ingen förneka eftersom de verkligen har det. Lite ska blandar de in i några av låtarna men det är inget som stör och här finns referenser till Subhumans för att nämna något. Mycket bra(ÅTTA) 10/8-01 FIVE KNUCKLE-ALL AGES(M-CD-HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 042) Five Knucke is a band which I really like because their fast punkrock really shows the best side I know. It sounds a little angry and that they have melodies not anyone can deny. They have som ska mixed in their music sometimes and that´s nothing which disturb and here´s some references to Subhumans to mention some. Very good(EIGHT)  10/8-01