FITZGERALD, PATRIK & ATTILA THE STOCKBROKER-SPIRIT OF REVOLUTION(SINGEL CRISPIN GLOVER)

Attila har ju alltid varit bra med sin akustiska punkrock och här ger han oss till och med ett poem i Spirit of Age och det är tänkvärda ord han ger oss där. De två andra låtarna är traditionella akustiska punklåtar i hans vanliga stil. Den gubben är bra. Jag vill bara höra mer. Patrik Fitzgerald var ju ännu tidigare med sin Safety Pinstuck in my heart och här är det två låtar med honom. Kanske inte lika ösiga som Attilas men minst lika bra och Patrik röst lyfter låtarna riktigt mycket. 29/1-2010

*******

FITZGERALD, PATRIK & ATTILA THE STOCKBROKER-SPIRIT OF REVOLUTION(SINGEL CRISPIN GLOVER)

Attila have you always been good with his acoustic punkrock and here he gives us a poem also in Spirit of Age and it´s really thoughtful words there. The two other songs of traditional acoustic punksongs in his ususal style. This guy is good. I want to hear more of him. Patrik Fitzgerald was even earlier with his Safety Pinstuck in My heart and here we get two songs with him. Maybe not so fast songs as Attilas but almost as good and Patriks voice lifts the songs really much. 29/1-2010