FIST-BACK WITH A VENGEANCE(2 CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Ett 30-tal låtar finns på denna CD och det är en grupp som var med i slutet av 70-talet och i början av 80-talet i den engelska hårdrockssvängen. Jag gillar de riktigt mycket faktiskt och jag tyckte ju en gång i tiden att sådan här musik var skitbra men sedan kom ju punken och jag slutade att lyssna på hårdrock helt ett tag. Nu har jag ju börjat uppskatta sådan här musik lite mer och jag tycker att den här typen av äldre metal ibland kan låta som om den har haft sin tid men Fist har lyckats behålla soundet på ett bra sätt tycker jag eller rättare sagt så har soundet inte åldrats som det kan göra och det känns ganska fräscht så här 40 år senare också. Jag hade till och med skivan från 1982 med samma namn som denna skiva och jag vet att jag uppskattade den en del då eftersom det inte fanns så mycket punk och det jag uppskattade mest då och gör nu också är tempot i musiken som är ganska snabbt! 15/2-2018


*******

FIST-BACK WITH A VENGEANCE(2 CD-DISSONANCE RECORDS)

There are about 30 songs on this CD, and it is a group that was featured in the late 70's and early 80's in the English hardrock style. I really like them really and I once thought that such music was good but then the punk came and I stopped listening to hard rock for quite some time. Now I have begun to appreciate such music a bit more and I think this kind of older metal sometimes sounds like it has had its time but Fist has managed to keep the sound in a good way, I think or rather, the sound is not aged as it can do and it feels pretty fresh like this 40 years later as well. I even had the 1982 record with the same name as this album and I know I appreciated it a lot because there was not so much punk and what I appreciated most then and doing now is also the pace of music that is quite fast! 15/2-2018