FIRST TIME RIOT-SHOOTING THE FALLEN(CD-DEADLAMB RECORD DL16)

 

13 år försent fick jag höra den här skivan men den väntar var väl värd. Jag gillar FTRs sound som är annorlunda på något sätt men det är inte så att det inte är punk eller så. Men de har ett kompakt sound på något sätt som är svårt att beskriva och ni måste nog höra det för att förstå. Jag tror verkligen inte att någon som gillar punk skulle bli besviken. Jag tänker på tidig 77-punk många gånger och det ser jag som en komplimang till gruppen för det är sådant som jag är uppväxt med och som jag ofta kommer tillbaka till. Black Sheep är en låt som på något underligt sätt får mig att tänka på tidiga Saints och jag tror att det är samma kompakta sound som Saints hade i början. Ni som har hört Saints fattar vad jag menar! Alla låtar är låtar som är lätta att sjunga med i när vi pratar refräng och det gillar jag när det handlar om punk så det blir allsång när bandet spelar live. En sådan här skiva gör mig lycklig och livet blir så mycket mer meningsfullt med grupper och musik som denna. Finns inte på Spotify så ni får nog köpa skivan 😉 Tveka inte! 7/12-2022


********

FIRST TIME RIOT-SHOOTING THE FALLEN(CD-DEADLAMB RECORD DL16)

 

13 years late I heard this record but it waits was well worth it. I like FTR's sound which is different in some way but it's not like it's not punk or so. But they have a compact sound in some way that is difficult to describe and you probably have to hear it to understand. I really don't think anyone who likes punk would be disappointed. I think about early 77-punk a lot of times and I see that as a compliment to the group because it's stuff that I grew up with and that I often come back to. Black Sheep is a song that in some strange way makes me think of early Saints and I think it's the same compact sound that Saints had in the beginning. Those of you who have heard Saints get what I mean! All the songs are songs that are easy to sing along to when we talk chorus and I like that when it's about punk so there is sing-along when the band plays live. A record like this makes me happy and life becomes so much more meaningful with groups and music like this. Not available on Spotify so you will probably have to buy the album 😉 Do not hesitate! 7/12-2022