FIRE EXIT-40 YEARS OF FIRE EXIT(2 CD ONLY FIT FOR THE BIN OFFTB036)

Jag läser på skivan att Fire Exit har haft 21 trummisar, 16 gitarrister, 19 basister, 1 saxofonist, 1 trumpetspelare, 1 munspelare och en sångare och det är Gerry Attrick och det var han som sände mig skivan. Fire Exit låter som ett punkband ska göra tycker jag och det är musik som härrör från 77 det hörs och jag tänker ibland på Eddie and the Hot rods och ibland på lite modernare saker. Jag tycker det är kul att lyssna till alla 40 låtarna och det finns många favoriter här såklart och jag tror säkert att just du kan finna ett par sådana också såklart. Ibland är det punk, ibland är det pubrock men alltid med samma frenesi och känsla för musik som står för något och Gerry sjunger precis som en punksångare ska göra. Inte för bra och verkligen inte dåligt. Snabba låtar samsas med mindre snabba och på 40 år har man lyckats få med hela registret inom punkmusik och skivan är verkligen värd att investera i! Burn the Churches(part 2) är nog en av mina favoritlåtar i alla fall om någon är intresserad av det. Know från Vibrators medverkar på Timewll tillexempel och en hel del andra covers görs med bravur. 16/10-2017 

********

FIRE EXIT-40 YEARS OF FIRE EXIT(2 CD ONLY FIT FOR THE BIN OFFTB036)

I read on the record that Fire Exit has had 21 drummers, 16 guitarists, 19 bassists, 1 saxophone player, 1 trumpet player, 1 music player and a singer, and it's Gerry Attrick and he was sending me the record. Four Exit sounds like a punk band, I think it's music that comes from 77, and sometimes I think about Eddie and the Hot Rods and sometimes on some more modern things. I think it's fun to listen to all 40 songs and there are many favorites here, of course, and I'm sure you can find a couple of them, of course. Sometimes it's punk, sometimes it's pubrock but always with the same frenzy and sense of music that stands for something and Gerry sings just like a punk singer should do. Not too good and really not bad. Quick songs are combined with less fast and in 40 years, you have managed to get the full record of punk music and the record is really worth investing in! Burn the Churches (part 2) is probably one of my favorite songs at least if anyone is interested in it. Know from Vibrators is include on Timewall and a lot of good covers they manage to do also. 16/10-2017

FIRE EXIT-LIVE AT WILD AT HEART BERLIN(CD- ONLY FIT FOR THE BIN OFFTB038)

En liveinspelning med de gamla rävarna i Fire Exit och tittar man på bilderna verkar det inte vara så mycket folk men de gör en bra spelning låter det som. Bara att ha en låttitel som Let the Show begin att starta sina spelningar med är ju skitsmart och där sätter man ribban för låten och texten är skitbra! Ljudet är också bra på ett punkigt sätt och man hör Gerrys röst och det känns viktigt. Musikaliskt ligger de någonstans mellan UK Subs bluesiga punk och vanlig 77-punk och när munspelet drar igång blir det mer än lovligt bra och jag gillar verkligen Fire Exits stil. För det här är musik som säkert man blir glad av att se live! 17 låtar av riktigt bra punkklass blir det i alla fall….16/10-2017

*******

FIRE EXIT-LIVE AT WILD AT HEART BERLIN(CD- ONLY FIT FOR THE BIN OFFTB038)

A live recording with the old foxes in Fire Exit and looking at the pictures do not seem to be so many people but they are doing a good gig, it really sounds like that. Just having a song title that Let the Show begin to start their gigs with is good and there you put the ribbon for the song and the lyrics are really good! The sound is also good in a punky way and you hear Gerry's voice and it feels important. Their music is somewhere between UK Subs bluespunk and regular 77-punk and when the accordion starts, it's more than legitimate and I really like the Fire Exits style. For this, this music makes you happy when you see them live! 17 songs of really good punk class it is anyway. 16/10-2017

FIRE EXIT-UNITED AND STRONG(CD-TIMEBOMB EXPLOSIONS TBE-24)

Det här är en gammal grupp efter vad jag förstår. Jag har en skiva med dem innan tror jag. Här finns det en mängd bar punklåtar med ena benet i 77-punk och andra i streetpunk eller något sådant och allt detta med ett modernt sound. Jag gillar verkligen deras sätt att spela punkrock för det låter lite farligt sådär som det gjorde en gång i tiden när punken var ung och även dessa grabbar. Men det märks inte att de har några är på nacken för de vet verkligen hur man skall spela punk på det rätta sättet och det är inte bara för att jag nästan är jämnårig med dem som jag gillar det för detta är musik som jag tror även att den yngre punkaren kan ta till sig. Så både gamla och nya punkare bör kolla in Fire Exit för det är en av Englands intressantaste grupper i punksvängen tycker jag. Jag gillar saxofon i punk...väldigt mycket.   3/12-2014

********

FIRE EXIT-UNITED AND STRONG(CD-TIMEBOMB EXPLOSIONS TBE-24)

This is an old group, from what I understand. I have an album with them before I think. Here there is a wide bar punk songs with one leg in 77-punk and others in the street punk or something and all this with a modern sound. I really like their way of playing punk rock because it sounds a little dangerous like that as it did once upon a time when punk was young and even these guys. But it is not noticed that they are a few years old for they really know how to play punk in the right way and it's not just because I'm almost the same age as those I like it because this is music I also believe that the younger punk can absorb. So both new and old punks should check out Fire Exit is one of England's most interesting groups of the punk, I think. I like saxophone in punkrock....very much. 3/12-2014