FINAL STRIKE-JUZ CZAS(CD-MONROE)

 

Detta polska band från Gryfino är verkligen intressanta. Det är aggressivt och det är framförallt väldigt kompakt hardcore eller hur jag ska förklara den. Jag gillar deras sound och de låter arga och de sjunger på polska. Det har kommit mycket bra band från Polen genom tiderna och Final Strike är ett av dem och de hoppas jag att jag får höra mycket om i framtiden för det är en sådan musik som verkligen fastnar i mitt hardcorehjärta. 8 låtar på runt 22 minuter och det är 22 minuter som går väldigt fort i det trevliga sällskapet. Jag skulle nog kunna säga att det är ett av de bättre polska album jag hört på ett tag.  Jag hoppas verkligen de gör en längre skiva snart för det var en ynnest att få känna detta band och de har kanske ett sound som innehåller några nyheter men det tar ju absolut inte ifrån de att de gjort en av årets hardcoreskivor. För det har de gjort…helt klart. Har ni aldrig hört dem…leta reda på detta för om ni hittar de blir ni rikligt hardcorebelönade. 30/10-2023


********

FINAL STRIKE-JUZ CZAS(CD-MONROE)

 

This Polish band from Gryfino is really interesting. It's aggressive and it's above all very compact hardcore or how to explain it. I like their sound and they sound angry and they sing in Polish. There have been a lot of good bands from Poland through the ages and Final Strike is one of them and I hope that I will hear much about them in the future because it is such music that really sticks in my hardcore heart. 8 songs in around 22 minutes and it´s  22 minutes which goes very fast in the nice company. I could say it's one of the better Polish albums I've heard in a while. I really hope they do a longer record soon because it was a privilege to know this band and they have maybe a sound that contains some news but it does not take away from the fact that they have done one of this year's hardcore records. Because that's what they've done... Clearly. Have you never heard them... Look for this because if you find them you will be richly hardcore rewarded. 30/10-2023