FINA FLOR DO ENTULHO-CARNE DE DEUS(MINI-CD)

Skivan börjar med ett piano och en man som snackar lite grand. Känns som om detta skall bli någon stumfilmsföreställning eller något…Det är en väldigt lugn skiva inledningsvis och jag kan tänka på en gammal grupp som Mob där det var ganska lugn musik men ändå var det ett sound som var tufft på något sätt och när den här gruppen ibland vräker på i allt det lugna så blir det ändå ganska tufft. Men det går långsamt och musiken släpar sig fram och detta portugisiska band är lite annorlunda måste jag säga än de grupper jag är van vid..Men jag gillar det på något underligt sätt.Det är kraftfullt trots att det inte går fort och inte är alltför tungt men det malande gör sitt för att bättra på tuffheten. 5/5-2015

******

FINA FLOR DO ENTULHO-CARNE DE DEUS(MINI-CD)

The disc begins with a piano and a man who talks little. Feels as if this should be no silent film show or something ... It's a very calm disc initially and I can think of an old group Mob there it was pretty quiet music but still it was a sound that was tough in any way and when this group sometimes pouring on in all the calm so it will still be quite tough. But it is slow and the music drags itself forward and this Portuguese band is a little different, I must say than the groups I'm used with..But I like it in some strange way.There is powerful even though it does not go fast and not too heavy but the grinding do their bit to improve on the tough drive. 5/5-2015

FINA FLOR DO ENTULHO-AO VIVO HARD CLUB(CD-MOUNTAIN GOAT MGP 009)

En fullängdare med dessa portugiser och denna gång har de flera låtar med engelska titlar…vi får väl se om de sjunger på engelska också på dessa låtar. Det är mycket gnissel och musiken är väldigt annorlunda på denna skiva och visst kan man säga att det är hardcore eller att det är punk men så lätt är det inte att säga ”rätt” om denna grupp för deras musik speglar oroliga själar tycker jag och egentligen helt omöjligt att beskriva gruppen på något vis alls egentligen. Det är tuff sång, galna ljud blandat med musik i bakgrunden som är helt omöjligt att beskriva tycker jag…Eget är väl det enda man säga om detta….5/5-2015

******

FINA FLOR DO ENTULHO-AO VIVO HARD CLUB(CD-MOUNTAIN GOAT MGP 009)

A full-length album with these Portuguese and this time they have several songs with English titles ... we'll see if they sing in English also to those songs. It is very much squeaks and the music is very different on this album, and some might say that it is hardcore, or that it is punk, but so easy it is not to say "right" about this group for their music reflects the troubled souls, I think, and really quite impossible to describe the group in any way at all really. It's tough vocals, crazy sound mixed with music in the background that is quite impossible to describe, I think ... Equity is well the only thing to say about this ... .5/5-2015