FIERCE AMATEURS-LADIES AND GENTLEMEN…(CD-DIRTY SKIRT RECORDS)

Skall bli intressant att lyssna till denna skivan för medlemmarna ser ut att spela fyra olika stilar. Jesse som sjunger känns som om han platsar i nåt metalband, Nate på gitarr i Citizen Fish, Jamison på bas i ett tyskt sjuttiotalsband och Cow i Lag Wagon.  Inga fördomar här mot hur folk ser ut märker ni va? Det är punk som de spelar och det är en ganska enkel form av punkrock där de kanske inte lagt så mycket tid på att få till ett bra ljud utan här har de mer fokuserat på att göra låtar som ger oss något och det har de faktiskt lyckats med men jag tror ju helt klart att om de försöker att få till ännu bättre ljud och filar på melodierna så kan det bli riktigt bra…20/11-2014

******

FIERCE AMATEURS-LADIES AND GENTLEMEN…(CD-DIRTY SKIRT RECORDS)

Should be interesting to listen to this album for the members appear to play four different styles. Jesse singing feels like he fit in something metal band, Nate on guitar in Citizen Fish, Jamison on the basis of a German seventy bands and Cow in Lag Wagon. No bias here on how people look do you notice it? It's punk as they play and this is a fairly simple form of punk rock where they might not put as much time to get a good sound, but here they have more focused on making songs that give us something and it has actually succeeded with, but I think quite clear that if they try to get even better audio and files of the melodies so it can be really good ... 20/11-2014