FIELDS OF THE NEPHILIM-MOURNING SUN(CD-SPV 63832/PLAYGROUND) Härligt att ha FOTN tillbaks även om de kanske inte är som förr. Förr var det ganska enkel musik att ta till sig, mer som Mission, Sisters och de grupperna. Numera har de fått till ett hårdare sound där de har sneglat en del på Rammstein och liknande grupper kan jag tänka mig. Men många gånger är det vackert också och man sitter bara och njuter av deras melodier. Sångarens röst är rå och det gillar jag för såhär vill jag att gothmusik skall låta. Men allt på skivan kanske inte är bra men i det stora hela så gillar jag detta….(SEX) 1/12-05

FIELDS OF THE NEPHILIM-MOURNING SUN(CD-SPV 63832/PLAYGROUND) It´s nice to have FOTN back again even if they´re not precisely as before. Before it was really simple music , more like Mision, Sisters and those groups. Nowadays they have a harder sound which they have looked a whole lot on Rammstein and similar groups I can imagine. But many times it´s beautiful also and you can only sit down and enjoy their music. The singers voice is raw and that I like because this way I want gothmusic to sound. But everything isn´t good maybe but in the wholeness I like this…..(SIX) 1/12-05