FIALKY-CHULIGANI II(SINGEL-PAPAGAJUV HLSATEL PH 314)

Fialky goes ska i titellåten. Riktigt trevligt att lyssna till snabb skapunk med mycket blåsinstrument. Det var länge sedan jag hörde gruppen men det är ett kärt återseende måste jag säga och den här singeln kommer bara ut i 270 ex så det är bråttom ni vill ha ett ex för det tycker jag verkligen ska införskaffa. De fortsätter med blåset på baksidan och det blir ett jävla driv i de låtarna. Jag älskar bara Stary Kamosi som är en fartfylld låt och jag tänker faktiskt lite på våra svenska favoriter Tysta Mari av någon anledning. Det är synd att det bara är tre låtar på skivan för jag vill bara ha mer och mer och singeln kommat bli spela mer än en gång idag om man säger så. Ett av Tjeckiens bästa band när det gäller lite mer poppig punk utan att bli för mycket pop utan drivet de har i låtarna är så värt att berömmas mer än en gång. 27/11-2023


********

FIALKY-CHULIGANI II(SINGEL-PAPAGAJUV HLSATEL PH 314)

Fialky goes ska in the title song. Really nice to listen to fast skapunk with a lot of wind instruments. It was a long time since I heard the group but it's a dear reunion I must say and this single only comes out in 270 copies so it's urgent you want a copy because I really think I should get it. They continue with the horns on the back and it becomes a fucking drive in those songs. I just love Stary Kamosi which is a fast-paced song and I actually think a little about our Swedish favorites Tysta Mari for some reason. It's a shame that it's only three songs on the record because I just want more and more and the single will be played more than once today if you say so. One of the Czech Republic's best bands when it comes to a little more poppy punk without being too much pop without the drive they have in the songs is so worth to praise more than once. 27/11-2023

FIALKY-SANCE(LP-PAPAGUJEV HLSATEL RECORDS PH 260)

Detta är en återutgivning av 2008 års CD Sance men här får vi till och med en extralåt och det är I need you love av Ramones som det gör riktigt bra. Fialky är ett av mina absoluta favoritband när det gäller tjeckisk punk och man blir glad av att höra dem. Som vanligt med tjeckisk punk så vet man ju inte vad de sjunger men jag är alldeles övertygad av att detta är bra människor för såpass trevlig och allsångsvänlig musik som de gör och som man blir så glad av måste göras av sympatiska människor. Poppig punkrock  som bara ger glädje och i dessa pandemitider så var det riktigt skönt att höra denna skiva igen för jag hade nästan glämt av hur bra den är..Singl med sin vissling i början är en låt som sätter sig för det är inte svårt att sjunga med i den precis. Fialky är en grupp som alla punkare borde kolla upp och var inte rädd för att de sjunger tjeckiska för det gör i alla fall inte mig något!  10/2-2021


********

FIALKY-SANCE(LP-PAPAGUJEV HLSATEL RECORDS PH 260)

This is a re-release of the 2008 CD Sance but here we even get an extra song and it is I need you love by Ramones that they do really well. Fialky is one of my absolute favorite bands when it comes to Czech punk and you will be happy to hear them. As usual with Czech punk, you do not know what they sing, but I am absolutely convinced that these are good people for such nice and song-friendly music as they do and that you are so happy with must be done by sympathetic people. Poppy punk rock that only gives joy and in these pandemic times it was really nice to hear this record again because I had almost forgotten how good it is..Singl with its whistle in the beginning is a song that settles in your brain because it is not difficult to sing along to it exactly. Fialky is a good group that all punks should check out and do not be afraid that they sing Czech because at least it does not matter to me! 10/2-2021

FIALKY-PUNK ROCK RADIO(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 250)

Jag intervjuade gruppen för några år sedan och har tyvärr inte fått de senaste skivorna men nu är den nya här och jag är riktigt glad för det. Snabb punkrock på tjeckiska och mycket bättre än så kan det inte bli för tjecker är verkligen ett land med band som är bra på genren punkrock. Jag gillar punkrock när man inte förstår texterna är på sådant sätt att man kan sjunga med i alla fall och sådan är Fialkys punk. Det är väldigt välspelat utan att bli tråkigt och att de älskar punkrock låter ingen tvekan om när man lyssnar till dem. Mycket melodier, lite lagom arg sång och det skulle vara kul att hora vad de sjunger om. Kan faktiskt inte jämföra de med något annat band även om det är helt vanlig punk egentligen men det är väl alltid en komplimang när man inte kan jämföras även att det kan betyda att man låter åt helvete fel men här är det inte det som gör att det låter eget. Det låter Fialky med en hel del influenser såklart. Men gillar ni Rancid, Clash, Sham 69, Business etc så kommer ni att älska Fialky så där fick ni lite mer kött på benen. Någon slags cover av Teenage Kicks är det väl i Mighty sounds song.  31/3-2020


********

FIALKY-PUNK ROCK RADIO(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 250)

I interviewed the group a few years ago and unfortunately I have not received the latest records but now the new one is here and I am really happy about it. Fast punk rock in Czech and much better than that can not be because Czech republic is really a country with bands that are good at the punk rock genre. I like punk rock when you don't understand the lyrics are in such a way that you can sing along anyway and such is Fialky's punk. It's very well played without being boring and that they love punk rock leaves no doubt when listening to them. A lot of melodies, a little bit angry and it would be fun to hear what they are singing about. Can't really compare them to any other band even though it is quite ordinary punk really but it is always a compliment when you can not be compared even that it can mean that you are too hell wrong but here it is not what makes it sounds own. It sounds like Fialky with a lot of influences of course. But if you like Rancid, Clash, Sham 69, Business etc then you will love Fialky so there you got some more meat on your legs. Some kind of cover of Teenage Kicks is it in Mighty sounds song.  31/3-2020

FIALKY-KAPITAN 77(CD-PAPAGUJUV HLSATEL PH 131)

Jag säger det än en gång…tjeckisk punk är bland det bästa i Europa och här får jag min tredje skiva med min tjeckiska favoritgrupp Fialky. Sju bonuslåtar från olika singlar och det är alltid trevligt. De snygga melodierna och texterna som jag inte förstår(men de finns på engelska i bookleten) passar så förbannat bra in i deras musik och jag vet faktiskt inte vad jag skall jämföra med egentligen men jag tror inte att jag behöver det heller egentligen. Jag skulle kunna säga Boys och den typen av 77-punk och det kanske ligger närmast till att säga så egentligen och det känns ganska bra med den beskrivningen. Inga långa låtar precis och den längsta klockar nog in på 2.57 och det gillar jag. Varför slösa med tid… 25/1-2012

********

FIALKY-KAPITAN 77(CD-PAPAGUJUV HLSATEL PH 131)

I say this a once again…Czech punk is among the best in Europe and here I get my third record with this favourite Czech group Fialky. Seven bonussongs from different singles and that´s always nice too. The nice melodies and lyrics which I don´t understand(but there is English translations in the booklet) suits in so fucking good in their music and I actually don´t know what to compare with but I don´t must do that either. I could say Boys and that type of 77-punk maybe and it´s maybe the nearest I come to this and it feels really good with that description. No long songs precisely and the longest one clocks in on 2.57 and that I like. Why have so long songs…25/1-2012

FIALKY-S.C.E.N.A.-(SINGEL-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 070)

En lång vinylsingel som visar upp en lite tuffare stil av Fialky tycker jag men de har aboslut inte glömt melodier och att få till låtra man kan sjunga med i även om man inte förstår ett dyft om vad de sjunger om. Det är boys side av skivan som jag snackar om då när de är lite tuffare än förut. Nu skall jag vända till girls side och se om det är mjukare takter där. Det är det faktiskt och där får vi en mer Ramones-aktig sida av gruppen och den passar dem mycketbättre och jag känner igen mig igen även om boys-sidans hardcore är fräck. 15/5-2010

********

FIALKY-S.C.E.N.A.-(SINGEL-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 070)

A long vinylsingle which shows up a little bit tougher style of Fialky I think but I don´t think they have forgot the the melodies amd not to get foreward songs that is easy to sing along with even if you don´t understand anything about what they they sing about. It´s the boys side which I talk about here when they´re a little bit tougher than before. I will turn over to girls side now and we will see if they have some softer syle then. It is so actually and here we get a more Ramonish side of the group and that suits them much better even if the boys side with hardcore is cool. 15/5-2010

FIALKY-PRUSER(CD-(CD-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 070)

En tidigare skiva som jag recensera senare än den senaste utgivna…förstår ni? Jag är evigt tacksam att jag fick denna skiva också för denna tjeckiska grupp som har en förkärlek till 77-punk uppskattar jag mycket och jag intervjuade ju dem precis. Snabb punkrock får vi denna gång också och med melodier som många andra band skulle döda för att få till. De 12 låtarna går tyvärr över för fort och detta trots att de har några låtar över 4 minuter och en av dem är deras hyllning till Ramones ”Good Bye Ramones”.  Inte så mycket att snacka om och tjeckisk punk lever riktigt bra med många bra band och ni som älskar punk borde helt klart kolla in. 19/1-2010

********

FIALKY-PRUSER(CD-(CD-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 070)

An earlier record which I shall review after the latest one…do you understand? I´m really grateful that I got this record too because this Czech group have a really big love to 77-punk and that I appreciate a lot and I interviewed them precisely. Fast punkrock we get this time too and that with melodies which would make any other band kill to get. The 12 songs goes over us really fast even if some of them are over 4 minutes and one of them is their tribute to Ramones “Good bye Ramones”. Not so much to talk about and Czech punk is living really good with many good bands and you who love spunk must check this out. 19/1-2010

FIALKY-SANCE(CD-PAPAGAJUV HLASATEL PH 085)

I Tjeckien finns det många bra band men detta måste väl ändå vara ett av de bästa. Visst finns det mycket influenser från västerländska band och vi kan höra både Rancid och gladpunk men framförallt en massa bra melodier. De 13 låtarna är fyllda av dessa och det är inte ofta musik som jag aldrig har hört innan kan göra mig så nöjd. Svårt när man inte kan förstå något av texterna men jag hoppas och tror att de sjunger om saker och ting som är intressanta. Svårt att säga något mer om bandet men det jag tycker är i alla fall att alla borde försöka få en glimt av bandet.    10/12-09

*********

FIALKY-SANCE(CD-PAPAGAJUV HLASATEL PH 085)

In Czech republic is it many good bands but this must be one of the best bands. Sure there are many influences from western bands and we can hear both Rancid and happypunk but the most we here is a lot of good melodies. The 13 songs is filled of these and it´s not so often that music that I never have heard before can make me so satisfied, It´s difficult but I cannot understand anything of the lyrics but I hope and think that they´re singing about interesting things. It´s difficult to say anything more about the band but I think that everyone should get a glimpse of the band.    10/12-09