FEROXIDE/ACHE OF AGES-ELEMNT TREE(KASSETT-VANITY PRODUCTIONS VP70)

Ännu en Splitkassett där banden har fyra låtar var och Feroxide är först ut och här handlar det inte om någon punk precis. Här är det mer av den gotiska varan som kom med band som Sisters, Bauhaus etc på 80-talet som är grejen för denna grupp. Det är ganska avslappnade att lyssna till dem tycker jag men nu när jag tränar ute i mitt garage så kanske jag skulle vilja ha mer ös än detta egentligen så på så sätt var det kanske fel grupp att lyssna till härute men visst det är svävande och riktigt underhållande musik. Jag tycker att soundet(inte musiken) har ett liknande sound som Cure har på sina första album. Ache of Ages på andra sidan har ett liknande sound men så mycket naknare på något sätt. Tänker lite på gamla Flying Lizards eller vad de hette för de hade ett liknande naket sound som denna grupp. Även några gamla Crassgrupper hade ett sådant här sound och det är annorlunda...helt klart. Inte riktigt min cup of tea.  18/5-2015

******

FEROXIDE/ACHE OF AGES-ELEMNT TREE(KASSETT-VANITY PRODUCTIONS VP70)

Even one more split cassette tapes which have four songs each Feroxide is the first and this is not about just any punk. Here is more of the gothic thing that brought bands like Sisters, Bauhaus etc. 80's the thing for this group. It's pretty casual listening to them, I think, but now when I train in my garage, so maybe I would like more rocking than this really so in this way it was perhaps the wrong group to hear out here, but certainly it is vague and really entertaining music. I think the sound (not the music) has a similar sound to Cure have on their first album. Ache of Ages on the other side has a similar sound but much more naked somehow. Thinking a bit on the old Flying Lizards, or whatever they were called because they had a similar naked sound of this group. Even some old Crassgroups had this kind of sound and it is different ... clearly. Not really my cup of tea. 18/5-2015

FEROXIDE-FEROXIDE(MINI-CD)

Hade inte mycket koll på hur detta skulle låta när jag satte på skivan. En svart skiva med en glittrig framsida och inte så mycket information. En tjej på sång i denna mörka musik. Musikaliskt påminner det mig om tidiga Killing Joke, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus och den typen av postpunk eller vad man skall kalla det och det är ju en trevlig överraskning eftersom det var/är musik som jag gillar ganska mycket och kommer in i ibland och lyssnar mycket på i perioder. Så vill ni ha den här typen av musik så tycker jag nog att Feroxide borde vara en grupp värda att kolla in…helt klart. 11/12-2014

*******

FEROXIDE-FEROXIDE(MINI-CD)

Did not have much idea of how this would sound when I put on the disc. A black record with a sparkly front and not so much information. A girl on vocals in this dark music. Musically it reminds me of early Killing Joke, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus and the type of post-punk or whatever you call it, and it's a nice surprise as it was / is music that I like quite a lot and comes in occasionally and listen much to the periods. How would you like this type of music so I feel that Feroxide should be a group worth checking out ... clearly. 11/12-2014