FEROCIOUS DOG-THE HOPE(CD-GRAPHITE RECORDS GRAPHFAR39X)

 

Efter en pampig inledning så sätter en av de senaste åren bästa folkpunkskiva igång. Först kändes det som en slags konceptskiva med texter från svunna tider men det ä ren salig blandning av texter men så bra de är. Musikaliskt är det en snabb folkpunkrock som vi hör och man blir så glad och det spritter i benen när jag lyssnar på detta. Svårt att sitta still….helt klart Texterna behandlar allt från punkpolisen, revoltionen 1817, Första världskriget, misshandlande fäder etc. Viktiga ämnen och det är bland de mest känslosamma skivor jag hört på länge eller rättare sagt en skiva som jag känner mig otroligt känslosam när jag lyssnar på kanske är rätt. Har ni aldrig hört denna grupp och tror bara att Dropkick Murphys, Pogues och Men they couldn´t Hang finns så måste ni kolla in Ferocious Dog för de är bland de bästa om inte de bästa. För de har allt spelglädje, bra texter, riktigt bra folkpunk och man kan inte begära mycket mer. Roligt att höra Hazel O´Connors röst i sista extralåten Will you? En av årets skivor redan nu, det kommer troligen att bli en av årets skivor kan jag tänka i denna genren. 21/1-2022


*********

FEROCIOUS DOG-THE HOPE(CD-GRAPHITE RECORDS GRAPHFAR39X)

After a great start, one of the best folk punk discs in recent years starts. At first it felt like a kind of concept record with texts from bygone times but it's a pure blissful mix of texts but how good they are. Musically, it's a quick folk punk rock that we hear and you get so happy and it spreads in my legs when I listen to this. The lyrics deal with everything from the punk police, the revolt of 1817, the First World War, abusive fathers, etc. Important topics and it is among the most emotional records I have heard in a long time or rather said the record that I feel incredibly emotional when I listen to may be right. If you've never heard this group and just think Dropkick Murphys, Pogues and Men they couldn't Hang exist, you'll have to check out Ferocious Dog because they're among the best if not the best. Because they have all happiness to play, good lyrics, really good folkpunk and you can't ask for much more. It´s good to hear Hazel O'Connor's voice in Will you? One of this year's albums already, it will probably be one of this year's records I can think of in this genre. 21/1-2022

FEROCIOUS DOG-FAKE NEWS AND PROPAGANDA(CD)

 

Nya skivan som kom ut i år 2019 och Dan i gruppen skickade mig denna och de två nedan och jag är så glad att det verkar ha gått så bra för dem sedan jag intervjuade dem. Titellåten Fake News är en uppgörelse med alla falska nyheter som sprids och de har alltid något bra att säga i sina låtar. Inledningslåten Cry of the Celt har nästan drag i början av System of A Downs Toxicity innan stråkinstrumenten kommer in. Med tanke på att band som Floggin Molly, Dropkick Murphys, Levellers är ganska stora i Sverige så borde verkligen Ferocious Dog få ett större utrymme här med. Så har ni missat denna grupp så får ni förbanna er själva men ni kan ju råda bot på det genom att leta upp de på något sätt. Riktigt bra folkpunk som jag rankar som en av de bästa i världen. 10/5-2019


*********

FEROCIOUS DOG-FAKE NEWS AND PROPAGANDA(CD)

The new album that came out in the year 2019 and Dan in the group sent me this and the two below and I am so glad it seems to have gone so well for them since I interviewed them. The title song Fake News is a deal with all the fake news which spreads and they always have something good to say in their songs. The opening song of Cry of the Celt has almost a sound at the beginning like System of A Downs Toxicity before the string instruments enter. Given that bands like Floggin Molly, Dropkick Murphys, Levellers are quite large in Sweden, Ferocious Dog should really get a bigger space here also. So you have missed this group so you have to curse yourself but you can remedy it by looking for them in some way. Really good folkpunk that I rank as one of the best in the world. 10/5-2019

FEROCIOUS DOG-RED(CD)

 

Den här kom ut 2017 och har ett omslag man inte kan ta fel på. Här handlar det om kamp etc. Inleds med en låt om det brittiska imperiet(Black Gold), fortsätter över till USA(American Dream). Musikaliskt är det samma härliga folkpunkrock som de är så jävla bra på. Väldigt svårt att sitta still till detta och Dan på sin fiol får ganska mycket utrymme på många av låtarna och det är i sådan här musik fiol gör sig bäst. Annars är det ett instrument jag inte älskar precis. Man vill bara ställa sig upp och hoppa och dansa och på samma gång som deras låtar förmedlar orättvisor ,fel och rätt etc så tror jag säkert att de vill att folk ska dansa och hoppas och få musiken till att verkligen vara underhållande och att göra folk glada. Jag kan tänka mig att en publik till Ferocious Dog alltid är glad och ganska vild. Jag älskar denna grupp! Class War med sin reggae/skaliknande stil är också en underbar låt. 10/5-2019


********

FEROCIOUS DOG-RED(CD)

This came out in 2017 and has a cover you can't misunderstand. Here it is about struggle etc. Start with a song about the British Empire (Black Gold), continue over to the United States (American Dream). Musically, it's the same lovely folk punk rock they are so fucking good at. Very difficult to sit still for this and Dan on his violin gets quite a lot of space on many of the songs and it is in such a music violin sounds the best. Otherwise, it's an instrument I just don't love. You just want to stand up and jump and dance and at the same time as their songs convey injustice, wrong and right etc then I certainly think they want people to dance and have hope and make the music really entertaining and to make people happy . I can imagine that an audience of Ferocious Dog is always happy and quite wild. I love this group! Class War with their reggae/skasimilar style is a wonderful song. 10/5-2019

FEROCIOUS DOG-FROM WITHOUT(CD)

 

Den tredje skivan jag fick var en skiva som kom ut 2015 med låttitlar som Poor angry and young, Crime and Punishment och Slow Motion suicide som handlar om en alkoholist och förklarar varför just denne person har problem med den. ”I Stand up for freedom, just one voice in the night, I stand up for justice, no I won´t give up your fight! sjunger de i I Stand och det är så skönt när band tar ställning mot all rasism i alla dess former för det börjar bli lite för mycket av den varan just nu i världen. Jag beundrar de som gör texterna i Ferocious Dog för de får mig att tänka men på samma gång se framtidstro och jag hoppas verkligen folk som lyssnar på deras budskap Jämlikhet men på samma glädje till musik för det är jag ser denna grupp. En grupp som kämpar mot fel i världen i sina texter men också som en grupp som vill att vi ska dansa till musiken. Det tål att sägas igen, en av världens bästa grupper som blandar folkmusik med punkrock och det finns en del men jag börjar snart ranka denna grupp som nummer 1. 10/5-2019


********

FEROCIOUS DOG-FROM WITHOUT(CD)

The third album I received was an album that came out in 2015 with song titles such as Poor Angry and Young, Crime and Punishment and Slow Motion suicide that deals with an alcoholic and explains why this particular person has problems with it. ”I stand up for freedom, just one voice in the night, I stand up for justice, no I won´t give up your fight! they sing in I Stand and it is so nice when bands take a stand against all racism in all its forms because it is getting a little too much of that product right now in the world. I admire those who do the lyrics in Ferocious Dog because they make me think but at the same time see the future faith and I really hope people who listen to their message Equality but in the same joy to music for it is I see this group. A group that fights against errors in the world in their texts but also as a group that wants us to dance to the music. It can be said again, one of the world's best groups that mix folk music with punk rock and there is some but I soon start to rank this group as number 1. 10/5-2019