FEMINISTS-HUNGRY FOR LOVE(CD-LIQUIDT)

På framsidan är det en man med ett äpple i munnen och någon slags top på sig samtidigt som han är bakbunden. Jag vet inte om detta är så här gruppen ser på jämlikhet ;-) Musikaliskt är det inte punk som jag trodde. Visst finns det kanske lite i bakgrunden men jag tänker på en blandning av Smiths och Jethro Tull blandat med Sultans of Ping. Udda beskrivning jag vet men jag vet faktiskt inte annars hur jag skall säga och i och med detta så förstår ni att detta inte är någon vanlig musik precis. Ibland får vi in en Deep Purple orgel som i Two Night Stand och det är en uppvisning i rockhistoria det här kanske mer än att det är en sammanhållen skiva men det är intressant. 24/3-2015

******

FEMINISTS-HUNGRY FOR LOVE(CD-LIQUIDT)

On the front is a man with an apple in his mouth and some sort of top wear while he's tied behind their backs. I do not know if this is the way the group looks at equality;-) Musically it's not punk as I thought. Sure, there are maybe a little in the background but I think a mixture of Smith and Jethro Tull mixed with Sultans of Ping. Description odd I know but I really do not know how else to say, and in doing so you will understand that this is no ordinary music exactly. Sometimes we get into a deep purple organ in Two Night Stand and it is an exercise in rock history this maybe more than that it is a cohesive album, but it's interesting. 24/3-2015