FEED THE SHARKS-FEED THE SHARKS(MINI-CD M & O MUSIC)

 

En fem-låtars skiva med korta låttitlar som Here, Waste, Lost, Spin och Blackhole. Musiken får alltså tala för sig själv och det gör den väl till viss del tycker jag. Det är någon sorts metal men inledningsvis i låten Here så har de ett lite annorlunda sound och jag tänker lite på System of a Down faktiskt men jag tror det beror lite grand på att musiken delas upp i lite olika stycken eller hur jag ska beskriva det. Jag skulle kunna tänka mig att denna grupp faktiskt skulle kunna bli ganska stora trots sitt tuffa sound för det finns mycket melodier som säkert skulle kunna attrahera en hel del “vanliga” folk trots att det faktiskt är ett riktigt tufft sound. Så varför inte titta till detta melodiska men ändå hårda bandet? 11/11-2021


*******

FEED THE SHARKS-FEED THE SHARKS(MINI-CD M & O MUSIC)

A five-song record with short song titles such as Here, Waste, Lost, Spin and Blackhole. So the music has to speak for itself, and I think it does to some extent. It's some kind of metal but initially in the song Here they have a slightly different sound and I think a bit about System of a Down actually but I think it's a bit because the music is divided into slightly different pieces or how to describe it. I would imagine that this group could actually get quite large despite its tough sound because there are a lot of melodies that could certainly attract a lot of "ordinary" people even though it is actually a really tough sound. So why not look at this melodic but hard band? 11/11-2021