FEAST/VÄTERCHEN FRUST(SINGEL FLESHBUG RECORDS FBR 002)

Feast är först ut på denna splitsingel med sina tre låtar och det är riktigt bra hardcore som de spelar. Välspelat på alla vis och jag tycker verkligen mig höra mycket aggressiva tankar här på ett positivt sätt och jag tror helt klart att det finns mycket kärlek under den hårda ytan och trots att det går fort så finns det en hel del bra melodier i deras snabba hardcore och helt klart finns det mer att ta av här.  Väterchen Frust sjunger på tyska i några av sina låtar och de är lite råare i sin musik och helst då när det gäller sången känns det som. Lite som tidiga Discharge fast på tyska…coolt tycker jag! 9/3-2015

*******

FEAST/VÄTERCHEN FRUST(SINGEL FLESHBUG RECORDS FBR 002)

Feast is first out on this split single with their three songs and it's really good hardcore as they play. Well acted in every way and I really think I hear very aggressive thoughts here in a positive way and I think quite clearly that there is much love in the hard surface and even though it goes fast so there are a lot of good songs in their fast hardcore and clearly there is more to take off here. Väterchen frust sings in German in some of their songs and they are a bit rougher in their music and anything then when it comes to singing, it feels like. A bit like early Discharge but in German ... cool I think! 9/3-2015

FEAST-FEAST(CD)

16 låtar med feastcore som de kallar det och det är ett ganska bra namn med tanke på deras namn och med tanke på snabbheten i låtarna. Feast är verkligen en grupp att kolla in för jag gillar deras snabba och tuffa sound som får mig att tänka på många bra gamla grupper. Ni förstår och får höra grupper som UK82 grupper på samma gång som d-beatgrupperna får sin beskärda del tycker jag och med denna beskrivning så förstår ni att det handlar om snabb och tuff punk/hardcore när vi snackar Feast. 16 låtar fyllda av spott, ilska, hat och ånger är vad som bjuds när Feast kör sin musik. Jag blir glad när jag hör grupper med så mycket attityd och jag tror att de kan ge er mycket också. 9/3-2015

*******

FEAST-FEAST(CD)

16 songs with feastcore as they call it, and it's a pretty good name given their names and given the rapidity of the songs. Feast is really a group to check out because I like their quick and harsh sound that makes me think of many good old groups. You see and hear groups UK82 groups at the same time as d-beat groups receive their fair share, I think, and with this description you will understand that it is fast and tough punk / hardcore when we talk Feast. 16 songs full of spitting, anger, hatred and remorse is what is offered when the Feast drives his music. It makes me happy when I hear groups with so much attitude and I think they can give you a lot too. 9/3-2015