FEAR OF WAR-WARSONGS 1985-1987(LP-NAUSEA TECORDS NR 01)

Svenska Fear of war kommer här ut med 14 låtar från åren 85-87 på detta engelska bolag. Jag hade för mig att de var ,yrket råare än vad de var. Men här är det kängpunk såklart men det finns en hel del influenser från äldre punk också i en del av låtarna och det tycker jag är härligt och då menar jag framförallt den mixen av tufft och melodiskt. Man kan sjunga med i låtarna ganska snabbt eftersom sången ligger långt fram i ljudbilden och det är något jag gillar mycket. Det finns låtar som heter Ny Låt och bara det är kul så jag tror att det mesta som gruppen någonsin spelade in finns här och det är outgivet, , låtar från The vikings are comings etc.  Nu när man här dem tycker jag det är väldigt tråkigt att de inte fortsatte som band. På den outgivna splittren med Instigators tycker jag de hade fått ett sound som gick mer åt anarchopunkhållet än kängpunkhållet och det gjorde de riktigt gott och jag hade gärna hört mer av de låtarna . 7/10-2015

********

FEAR OF WAR-WARSONGS 1985-1987(LP-NAUSEA TECORDS NR 01)

Swedish Fear of war comes here with 14 songs from the years 85-87 on this English company. I had me that they were, profession rougher than what they were. But here it is d-beat, of course, but there are a lot of influences from older punk also in some of the songs and I think that's great and I mean particularly the mix of hard and melodic. You can sing along with the songs pretty quickly because the vocals is far ahead in the sound image and it is something I like a lot. There are songs called new song and just the fun so I think that most of the group ever recorded here and there are unreleased,, songs from The vikings are comings etc. Now when you here them, I find it very boring that they did not continue as a band. On the unreleased the fragments with Instigators I think they had a sound that was more to anarchopunkway than crustpunkway and they did really good and I would gladly have heard more of the songs. 7/10-2015