FEAR OF THE FUTURE-DISTURBIA CLADIS(CD)

Detta är nog en vinylsingel eller liknande från början och jag har lite svårt att utröna vad som är vad på skivan..det låter ganska bra faktiskt och det påminner om när jag gav ut en samlingskassett en gång i tiden och det gamla bandet med kompisar som hette Disöl.  Det är samma tempo ungefär i musiken och man kan väl närmast säga att det är crustcore eller liknande och jag tycker kanske att det är lite snällare än så egentligen för det finns riktigt mycket melodier i deras ganska tuffa musik. Men tyvärr kan jag inte riktigt säga låtar eller liknande eftersom jag inte vet ordningen på dem men som sagt…riktigt bra crust måste jag nog säga att det är för jag gillar melodier och tuffhet och här har man smält ihop det. 17/10-2104

*******

FEAR OF THE FUTURE-DISTURBIA CLADIS(CD)

This is probably a vinyl single or the like from the beginning and I have a little hard to determine what's what on the record..it sounds pretty good actually, and it reminds of when I published a collection cassette at one time and the old band with buddies named Disöl. It's roughly the same pace in the music and you may well almost say it's crustcore or similar and I think maybe it's a little nicer than that really because there's really very melodies in their music pretty tough. But unfortunately I can not really tell the songs or the like because I do not know the order of them but as I said ... really good crust, I must say that it is because I like melodies and toughness and this has been melted together. 17/10-2104