FAREWELL-ISN´T THIS SUPPOSED TO BE FUN(CD-EPITAPH E 6879-2/SKIVA) Emo är det ju populärt att kalla varenda band nuförtiden. På min tid kallades dessa band för new wave band och Farewell är väl ett typiskt sådant band. De har tagit en hel del från punken men också sneglat på pop ganska mycket och visst är det helt okej men det känns aldrig farligt och det tycker jag att musik skall göra….kännas farlig alltså. Men jag förnekar inte att musiken i alla fall är trevlig att lyssna på men det kanske inte blir så många mer lyssningar beroende på dess lite för naiva stil. Men visst kommer detta att sälja och de unga tjejerna kommer att stå som flockade nedanför scenen.(SEX) 21/8-07

FAREWELL-ISN´T THIS SUPPOSED TO BE FUN(CD-EPITAPH E 6879-2/SKIVA) Emo is it popular to call every band nowadays. In my time these bands were called new wave and Farewell is a typical new wave band. They have taken a lot from the punk but they have also looked at pop really much and sure it´s OK music but it never feels dangerous and that I think that music must do….feels dangerous I mean. But I don´t deny that the music anyway is nice to listen to but it will not be so many more listenings maybe because of their naïve style. But sure , this will sell and the young girls will stand there in front of the stage and think that this band is the best one.(SIX) 21/8-07