FANNY PADS-TWO SIDES TO EVERY STORY(CD-TFP RECORDS 001)

Jag älskar ju engelsk punk sedan gammalt och ser framemot de två skivorna jag fått från gruppen. Fuck the Police står det på båda skivorna som är bilder taget från väggar där detta är målat. Så ni förstår att detta är en grupp som tar ansvar. Denna skiva kom ut 2007 och innehåller 15 låtar. Jag gillar stilen med en gång måste jag säga för det är typiskt engelsk snabbspelad punk som den låt i början av 80-talet och nu låter den så här också. Ni vet GBH, Exploited etc och den typen av banden som kom då och det är verkligen musik som jag växt upp med och älskar och Fanny Pads verkar ha gjort det samma eller i alla fall visar de en stor kärlek till den typen av punkrock och det räcker för mig. Och denna UK82 punk blandas upp med äldre tongångar också och det är också superbt tycker jag. 4/3-2015

*******

FANNY PADS-TWO SIDES TO EVERY STORY(CD-TFP RECORDS 001)

I love the English punk of old and look forward to the two discs I received from the group. Fuck the Police says on two discs which are images taken from the walls where it is painted. So you see, this is a group that takes responsibility. This album came out in 2007 and contains 15 songs. I like the style of the time I have to say it's typical English fast-paced punk song in the early 80s and now lets it like this too. You know GBH, Exploited, etc., and that kind of bands that came and it really is music that I grew up with and love and Fanny Pads seems to have done the same, or at least they show a great love for that kind of punk rock and the enough for me. And this UK82 punk mixed up with older punk too and there is also superb, I think. 4/3-2015

FANNY PADS-BACK IN THE DAY(TFP RECORDS TFP002)

 

Denna skiva kom ut 2012. Alltså fem år efter deras Two sides of every story och jag är spänd på om de lyckats hålla det bra soundet de hade på förra skivan. Det har de verkligen gjort och jag tycker nog att de har triggat upp soundet till att bli ännu bättre och jag tycker nog att UK82 influenserna är ännu större här och detta till min förtjusning. Det är snabbspelad punkrock med mycket melodier men ändå hårdhet och framförallt bra texter som betyder någonting. Så det är bara att ta sig i kragen om man är en ”riktig” punkare och kolla in Fanny Pads för de är verkligen värda att vara kändare i vår egna lilla punkvärld. 4/3-2015

 

********

FANNY PADS-BACK IN THE DAY(TFP RECORDS TFP002)

This album came out in 2012. So five years after their Two sides of every story and I'm excited if they managed to keep the good sound they had on the last album. They have really done and I think that they have triggered the sound to be even better and I think that UK82 influence is greater still, and this my delight. It's fast-paced punk rock with plenty of melodies, yet hardness and above all, great lyrics that mean something. So just pull themselves together if one is a "real" punks and check out Fanny Pads for they are truly worthy to be more well known in our own little punk world. 4/3-2015