FALL OV SERAFIM-NEX IEHOVAE(CD-REGAIN RECORDS RR088) Symfonisk Black Metal beskrivs gruppen som när man läser releasebladet och det kanske stämmer. Jag är inte så inne på den typen av musik eller rättare sagt jag kan inte säga eller rabbla upp några namn eller liknande. Vad jag kan säga är att musiken de spelar går fort och att det finns influenser både från Venom och Discharge likaväl som black Metalband och trashmetalband. Gruppen var tidigare kända under namnet Misteltein som släppte två skivor på No Fashion records. Gruppen har verkligen lagt krutet på att få till en sorts musik som verkligen låter skrämmande och helt klart är att de har lyckats till en del.(SEX) 11/5-06

FALL OV SERAFIM-NEX IEHOVAE(CD-REGAIN RECORDS RR088) Symphonic black metal is the group described as and when you read the release sheet and that´s maybe right. I´m not so much into that music or I should maybe say is that I cannot say a lot of bands and names. What I can say about the music is that they plays fast and that there´s influences from both Venom and Discharge and is it the same frim black metalbands and trashmetalbands. The groupw as earlier known as Misteltein and they released two records on No fashion Records. The group have really put their gunpowder to get foreward a sort of music which really sounds scaring and they have managed to do that for while.(SIX) 11/5-06