FALLBRAWL-CHAOS REIGNS(CD-BDHW 049)

Fallbrawl är en grupp som verkligen låter förbannade. Sångaren skulle kanske passa bättre in i en deathmetalgrupp men det låter jag vara osagt men hardcore är det i alla fall när vi snackar om musiken. Men det är en typ av hardcore som verkligen låter mycket och det låter som sagt mycket argt…Det passar gruppen ypperligt och sångaren är verkligen en människa som är rätt person på rätt plats och jag tror nog att ni som är inne på mer extrem hardcore kommer att avguda detta för den här typen av arg hardcore är en gren som kanske bara vissa människor klarar av i långa loppet. Jag är ju en sådan människa och jag gillar det hårda soundet och ibland går det över till metal men det gör faktiskt ingenting egentligen. 16/10-2015

*******

FALLBRAWL-CHAOS REIGNS(CD-BDHW 049)

Fallbrawl is a group which really allows cursing. The singer might fit better into a death metal group but I leave unsaid but hardcore is all the same when we talk about the music. But there is a kind of hardcore that really sounds great and it sounds like I said very angrily ... It suits the group excellent and the singer is really a person who is the right person in the right place and I think probably you who is in more extreme hardcore will adore this for this type of angry hardcore is a branch that maybe only some people manage in the long run. I'm the kind of person and I like the hard sound and sometimes it goes over to the metal but it actually does nothing really. 16/10-2015

FALLBRAWL-BROTHERHOOD(CD-BDHW 028)

Deras logga ser ut ungefär som Hatebreeds logga och de gillar jag ju mycket så jag har stora förväntningar på detta. Ja det var väl kanske inte en fel tanke när jag såg logon. Det är lite ungefär samma musik som Hatebreed håller på med eftersom det är samma stånkande hardcore med mycket arg sångare(eller skrikare tycker säkert en del) som vräker ur sig ilska på ett ypperligt sätt. Tyvärr bara 7 låtar på skivan och jag skulle vilja ha haft mer för det går väldigt fort när man lyssnar på detta och då menar jag inte bara musiken att den går fort utan tiden också. Tur då att jag fick två skivor med gruppen. 16/10-2014

*******

FALLBRAWL-BROTHERHOOD(CD-BDHW 028)

Their logo looks much like Hatebreeds logo and I like the them so I have high expectations for this. I guess that might not be a wrong thought when I saw the logo. There is little about the same music that Hatebreed is doing because it's the same scowling hardcore with very angry singer (or screamer think certainly some) that is pouring out of the anger in a great way. Unfortunately, only 7 songs on the record and I would like to have had more of it goes very quickly when you listen to this and I do not mean just the music that goes fast but the time too. Lucky then that I got two records with the group. 16/10-2014

FALLBRAWL-PURE MAYHEM(CD-BDHW)

Andra skivan jag fick med Fallbrawl är en fullängdare och nu känner jag mig lugnare. Men gruppen är inte lugnare för det, de kör över oss med sin tuggande metalcore eller vad man skall kalla den. Det går att digga loss fullständigt till den hårda musik och det är nästan synd att jag inte har längre hår än jag har för headbanging är helt uteslutet. Men som sagt denna musiken har så mycket tyngd bakom sig och i sig så jag nästan bara blir trött av att skriva om det men musikaliskt piggar de upp mig ….väldigt mycket för jag gillar aggressiv musik som spelas på detta sätt. De här fem killarna behöver i alla fall inte gå ut på gatorna och bli av med sin ilska …det klarar de av bra här istället. 16/10-2014

********

FALLBRAWL-PURE MAYHEM(CD-BDHW)

Second disc I got with Fallbrawl is a full-length album, and now I feel calmer. But the group is not staid for it, they run over us with his chewing metalcore or what to call it. You can dig loose completely to the hard music and it's almost a shame that I did not have longer hair than I have for headbanging is completely excluded. But as I say this music has so much weight behind it and so I almost just get tired of writing about it, but musically they cheer me up ... .very much I like aggressive music played in this way. These five guys have to at least not go out on the streets and get rid of his anger ... it is capable of the good here instead. 16/10-2014