FALL-GROTESQUE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Fall har ju alltid varit en udda fågel och detta var det tredje albumet de släppte 1980. Alltid en punkig stil och man visste/vet aldrig var man har dem. På de tidiga albumen låter det också som om de kanske inte är så bra på instrumenten men de lyckas i alla fall få ihop det till ett spretigt album med mycket känslor, galen sång av mark E Smith och på det stora hela en punkskiva som kanske inte går till historien som den mest välspelade genom tiderna men helt klart en skiva värd att köpa eller lyssna till för det är klassiska tongångar här. Kanske inga hitlåtar men en trevlig liten samling skrammellåtar. 7/2-2017


*******

FALL-GROTESQUE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Fall has always been an odd bird, and this was the third album they released in 1980. Always a punky style and you never knew / know not where they have them. On the early albums it sounds it as if they might not be so good at instruments but they succeed in all cases, get it together into a sprawling album with much emotions, crazy vocals of Mark E. Smith, and on the whole a punk album that may not go down in history as the most well-played of all time but clearly a disc worth buying or listen to the classical strains are here. Perhaps no hit songs, but a nice little collection rattling songs. 7/2-2017

FALL-PERVERTED BY LANGUAGE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Sjätte albumet Perverted by language kom ut 1983 och ni förstår att Fall är en grupp som inte tar det lugnt med utgivningarna. Ungefär samma tempo som några tidigare med ovannämnda skiva och jag tänker på en senare grupp som Streets ibland faktiskt när jag lyssnar på Fall och jag kan tänka mig att Streets har lyssnat en hel del på dem. Jag tycker att tempot känns gott på något sätt och att inte gilla Fall och kalla sig punkare vore konstigt för de är verkligen punk egentligen. Skiter i vad andra tycker och är inte så nog med om man får en hit eller ej! Fall kanske inte spelar musik som man spelar hela dagen men som avbrott till det välspelade så tycker jag Fall är en grupp som bryter av!  7/2-2017


*******

FALL-PERVERTED BY LANGUAGE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

The sixth album Perverted by Language came out in 1983 and you will understand that the Fall is a group that does not take it easy with the releases. About the same pace as some previously with the aforementioned album and I think of a recent group like The Streets sometimes actually when I listen to the Fall and I can imagine that the Streets have been listening a lot to them. I think that the pace feels good in any way and not to like Fall and call themselves punks would be strange for those are really really punk. Do not care what others think, and is not enough if you get a hit or not! Fall may not play music that you play throughout the day, but as interruptions to the well played, I think Fall is a group that breaks off! 7/2-2017

FALL-A PART OF AMERICA 1981(WESTWORLD RECORDINGS)

 

En liveskiva inspelad under deras USA-turné 1981 och skivan släpptes året efter. Skivan visade upp en hel del låtar som inte hade släppts innan….Ganska bra ljud tycker jag på skivan och man får fram sin lite galna sida här. För er som aldrig hört dem så skulle jag kunna säga som en blandning mellan B´52 ´s , Siouxsie and the Banshees och Cramps eller jag vet inte och ni förstår då att det är en ganska ovanlig musik som spelas i alla fall. Jag gillar deras stil och jag har inte hört de så mycket live men de gör sig bra där också och det rycker konstigt nog lite i dansnerven(trodde inte att jag hade någon) men på något maniskt sätt är det lite rytmiskt. 7/2-2017


******

FALL-A PART OF AMERICA 1981(WESTWORLD RECORDINGS)

A live album recorded during their US tour in 1981 and the album was released the following year. The album showed off a lot of songs that had not been released before ... .Really good sound, I think on the record and to get out his little mad side here. For those of you who never heard them so I could say that they are as a mix between B'52's, Siouxsie and the Banshees and Cramps or I do not and you will understand then that there is a rather unusual music played anyway. I like their style and I have not heard of so much live, but they do well there too and it pulls strangely little in my dance nerve (did not think I had any), but in some maniacal way, it's a little rhythmically. 7/2-2017

FALL-THE MARSHALL SUITE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

20.e albumet som släpptes med gruppen kom ut 1999. Här har de fått till ett riktigt gott distat sound och det är inte är inte något som går förbi mig utan att jag reagerar och det gör jag på ett positivt sätt för den här typen av distad musik är något jag gillar. De har behållit sin punkiga nerv efter över 20 år och även om många inte skulle kalla det punk kanske så måste jag nog anse att det är punkigt som bara den och det är kanske ointressant men det intressant är i alla fall att det är jävligt bra musik….skitsamma vilken musikstil det är egentligen. Precis som jag sagt förut det kräver lite mer av lyssnaren än hitmusik om man säger så! 7/2-2017


*******

FALL-THE MARSHALL SUITE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

The twentieth album released by the group came out in 1999. Here, they've got a really good sound distorted and it is not is not something that goes past me without me without any reaction and I do that in a positive way for this type of distorted music is something I like. They have retained their punk nerve for over 20 years and although many would not call it punk maybe I still have to consider it punk like crazy and maybe it is uninteresting, but it is interesting in any case it is damn good music ... .Shit the same what style of music it really is. Just as I said before, it requires a little more of the listener than if you listen to hitmusic if you say so! 7/2-2017

FALL-TOTALE´S TURNS(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Detta livealbum släpptes i maj 1980 förstå gången men det finns några studiolåtar här som är outtakes från Fiery Jack-singeln. Jag tycker att ljudet är riktigt bra på denna skiva och det stökiga ljudet för stort utrymme i deras musik. Mark E Smith är killen som lyckas fånga mitt intresse mer än en gång och jag tror säkert att han kan fånga ert intresse också. Men då gäller det att ni är inne på och mottagliga för väldigt stökig musik. På den här skivan tycker jag nästan att en grupp som Birthday party blir en beröringspunkt för att beskriva den som något annat. Kolla in! 7/2-2017


******

FALL-TOTALE´S TURNS(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

This live album was released in May 1980 the first time but there are some studio tracks here that are outtakes from the Fiery Jack-single. I think the sound is really good on this album and it sounds messy and it get a lot of space in their music. Mark E. Smith is the guy who manages to capture my interest more than once and I'm sure he can catch your interest also. But then it is that you are on and susceptible to very messy music. On this record, I think almost on a group like Birthday Party and that they becomes a touch point to describe it as anything else. Check it out! 7/2-2017

FALL-THE UNUTTERABLE(CD-EAGLE EAGCD 164/PLAYGROUND)

Jag hade en sex-sju skivor med Fall en gång men jag förstod aldrig deras storhet. Underliga svängningar i musiken och en sångare(Mark E Smith) som egentligen inte kunde sjunga. Jag sålde alla skivor förutom singeln How I wrote elastic man som jag gillade. Men bara några veckor innan jag fick denna skiva så hade jag köpt en trippel cd med ett sextiotal låtar med Fall och gillade den. Nu när denna skiva kom så tycker jag mig gilla det ganska mycket. det är absolut inte förutsägbart och framförallt har Fall en egen stil. det kan väl kallas ganska spretig indiemusik och ibland blir det rena punkrökare som i Sons of Temperance. Kolla in detta för fan.  3/1-01

*******
FALL-THE UNUTTERABLE(CD-EAGLE EAGCD 164/PLAYGROUND)

I had sex-seven records with Fall once upon a time but I never understood their greatness. Odd different musicstyles and a singer which didn´t could sing. I sold all my records except the single How I wrote elastic man which I really liked. But only a few weeks before I got this record I bought a triple CD with sixty or something like that songs on it and I liked it. Now when this record came I think I like it because the music you can´t tell before how it would sound like and they have an own style. The style they have can you call a very odd indiestyle and sometimes they do a real punksong like in Sons of Temperence  3/1-01