FACE THE END-FACE THE END(CD-KUNZ SOUND CORP KS 2021023-2)

 

Denna grupp kommer tydligen från Schweiz och de har faktiskt gett oss en hel del hårdare band det sista. Med låtotlar som Psycho Bitch, Into Chaos och Relationshit så blir denna skiva Kanske inte den mest positive jag hört men musiken är ju tuff och ger mig styrka. Musiken ligger Kanske någonstans mellan metal och hardcore men jag vill nog säga att den tuffare hardcoren tar över ljudbilden för det mesta. Vill du bli överkörd så tror jag faktiskt Face The End kan hjälpa dig på traven ifall det räcker att bli överkörd av musik i alla fall. Men det som gör mig mest glad i allt det hårda är att de verkligen inte glämt melodier för de finns där. Det finns säkert folk som vill hävda det motsatta och bara tycker det är oväsen. Det är inte oväsen och skulle det vara det är det ett jävligt trevlig oväsen och mig ger det i alla fall mycket! Hoppas att gruppen får ett större genomslag för det är de värda! 22/4-2021


*******

FACE THE END-FACE THE END(CD-KUNZ SOUND CORP KS 2021023-2)

This group is apparently from Switzerland and they have actually given us a lot harder bands lately. With song titles like Psycho Bitch, Into Chaos and Relationshit, this album may not be the most positive I've heard, but the music is tough and gives me strength. The music is perhaps somewhere between metal and hardcore, but I would probably say that the tougher hardcore takes over the soundscape for the most part. If you want to be run over, I actually think Face The End can help you along the way if it is enough to be run over by music in any case. But what makes me most happy in all the hard stuff is that they really did not forget melodies because they are there. There are certainly people who want to claim the opposite and just think it is noise. It's not noise and if it were, it's a damn nice noise and it gives me a lot anyway! Hope the group gets a bigger impact because they are worth it! 22/4-2021