FABRIKA-FABRIKA(LP-PAPAGUJEV HLSATEL RECORDS PH 248)

 

Detta är en grupp som inte längre är aktiv efter vad jag förstår men PHR har gjort en kulturgärning som tar fram gruppen i ljuset igen. Det hörs att låtarna har några år på nacken men det som också känns är att musiken på något sätt lät farlig och jag tror detta är innan muren föll. Jag kanske har fel men det känns som det är lite primitivt men så jävla bra. Det är ettriga gitarrer och ett sound som ger oss en känsla av skitiga replokaler och kamp utav bara fan! Skivan avslutas med några livelåtar men jag fokuserar på studiolåtarna som i mångt och mycket är riktigt bra punk och det ä ren riktigt bra documentation av hur punk lät förr i tiden. Det var inte så noga om det var perfekt ljud utan här är det känslan, ilskan och budskapet som ska fram. En av mina favoritlåtar är den snabba Žoldák som jag bara älskar. Man kommer ju aldrig få en komplett samling med all punk i världen men Fabrikas LP borde finns hos alla punkare för det ä ren underbar tidsdokumentation som alla borde få ta del av. Så beställ om du får chansen och PHR är av ett av världens bästa punkbolag!   10/2-2021


*******

FABRIKA-FABRIKA(LP-PAPAGUJEV HLSATEL RECORDS PH 248)

This is a group that is no longer active as far as I understand, but PHR has done a cultural deed that brings the group to light again. It is heard that the songs have a few years on their necks but what also feels is that the music somehow sounded dangerous and I think this is before the wall fell. I may be wrong but it feels like it's a bit primitive but so damn good. They are fiery guitars and a sound that gives us a feeling of dirty rehearsal rooms and a fight out of just hell! The album ends with a few live songs, but I focus on the studio songs, which in many ways are really good punk and it is really good documentation of how punk sounded in the past. It was not so careful if it was perfect sound, but here it is the feeling, anger and message that should emerge in punkrock. One of my favorite songs is the fast Žoldák that I just love. You will never get a complete collection with all the punk in the world, but Fabrika's LP should be in all punks homecoellctions because it is a wonderful time documentation that everyone should get to hear. So order if you get the chance and PHR is one of the world's best punk companies! 10/2-2021