EYES OF TOMORROW/PERFECT SKY-SONGS OF FAITH AND DEMOLITION(CD-WTF RECORDS WTF-070)

 

En splitskiva med det tsyka bandet Eyes of Tomorrow som jag precis intervjuade och denna görs tillsammans med Perfect Sky som kommer från Österrike. Båda banden sjunger på engelska och om vi börjar med Eyes of Tomorrow så spelar de en typ av riktigt maffig hardcore och det är nog mer det amerikanska soundet än att det det europeiska soundet. Lite mer metal i musiken än kanske en del andra hardcoregrupper i Europa men det är mest punkig stil och framförallt låter de förbannade. Så jävla stimulerande att lyssna till och mycket frustration rinner nerför väggarna i denna aggressiva musik. Man hör texterna riktigt bra och det gillar jag. Nu över till Perfect Sky och även där är det mer en amerikansk stil av hardcore som gäller. En sångare som är lite råare men låter lika förbannad och jag gillar verkligen deras tunga stil. Även här finns små spår av metal men abolsut inget som stör utan det är tungt och bra på ett hardcoresätt och det tuggas framåt på ett föredömligt sätt. 10/11-2022


*******

EYES OF TOMORROW/PERFECT SKY-SONGS OF FAITH AND DEMOLITION(CD-WTF RECORDS WTF-070)

 

A split record with the two-faced band Eyes of Tomorrow that I just interviewed and this is done together with Perfect Sky who hails from Austria. Both bands sing in English and if we start with Eyes of Tomorrow they play a kind of really great hardcore and it's probably more the American sound than the European sound. A little more metal in the music than maybe some other hardcore groups in Europe but it's mostly punky style and above all they sound. So fucking stimulating to listen to and a lot of frustration running down the walls of this aggressive music. You hear the lyrics really well and I like that. Now over to Perfect Sky and even there it is more an American style of hardcore that applies. A singer who is a little rawer but sounds just as and I really like their heavy style. Here, too, there are small traces of metal but nothing that bothers but it is heavy and good in a hardcore way and it is chewing forward in an exemplary way. 10/11-2022

EYES OF TOMORROW-SETTLE FOR MORE>(CD-SWEEL CREEK SWCR079)

 

Denna tyska hardcoregrupp sjunger på engelska och just i hardcore passar det faktiskt bättre på engelska än på tyska även för tyska gruppen men jag skulle i och för sig vilja höra mer tysksjungande hardcoregrupper. Eyes of Tomorrow har ett sound som skulle passa bra in i New York och det brukar vara en fin komplimang för många hardcoreband. De får in lite metalstuk i sina låtar och då menar jag kanske Pantera-gitarrer men det är absolut inget som stör. Utan det är det hårda soundet som karakteriserar hardcore som anammats helt och jag älskar deras attityd och deras låtar. De verkar arga på riktigt och det tror jag säkert att de är också. Det finns mycket att vara arg på här i världen och varför inte ta ut den frustrationen med musik och då arg hardcore som Eyes of Tomorrow gjort.  Men allt som allt är detta en hardcoreskiva som är värd att investera i och själv ska jag försöka få tag på en intervju med gruppen! 2/9-2022


*******

EYES OF TOMORROW-SETTLE FOR MORE>(CD-SWEEL CREEK SWCR079)

 

This German hardcore group sings in English and just in hardcore it actually fits better in English than in German even for the German group but I would like to hear more German singing hardcore groups. Eyes of Tomorrow has a sound that would fit well into New York and it tends to be a nice compliment for many hardcore bands. They get a little bit of metal stuff into their songs and I mean maybe Pantera guitars but it's absolutely nothing that bothers. But it's the hard sound that characterizes hardcore that's been fully embraced and I love their attitude and their songs. They seem angry for real and I think they probably are too. There's a lot to be angry about in this world and why not take out that frustration with music and then angry hardcore like Eyes of Tomorrow has done. But all in all, this is a hardcore record worth investing in and I'll try to get my hands on an interview with the group myself! 2/9-2022