EYEDEA & ABILITIES-E & A(CD-EPITAPH E 6710-2) Den här gruppen har ett underbart fyndigt namn tycker jag. De spelar hiphop och de gör det väl inte mer annorlunda än vad någon annan gör förutom att det känns som om den här gruppen har mer att säga än låtar om brudar, diamantringar osv. Det är ett ganska lugnt sound på låtarna men man rycks ändå med i beatet på något underligt sätt. Man hänger kanske inte med i alla svängar när de sjunger men lite går allt in. Epitaph utvidgar sitt stall mycket och nu har man det mesta från country till råa grupper över hiphop och pop men allt med kvalitét.(SEX) 26/3-04

EYEDEA & ABILITIES-E & A(CD-EPITAPH E 6710-2) This group have a very good name I think . They play hiphop and they don´t do that more different than many other bands but here it feels like they have something more to say if we compare with songs about chicks, diamantrings and so on. It´s a really calm sound on the songs but you´re with them anyway if you think about the beat and so in some odd way. I cannot understand everything they sing but something goes in to my head. Epitaph is being bigger and broader and broader and now they have everything from country to raw groups over hiphop and pop but everything with quality.(SIX) 26/3-04