EXTINCTION OF MANKIND/MISERY-APOCALYPTIC CRUSH(CD-CRIMES AGAINST HUMANITY RECORDS CAH RECS 02) Jag vet inte riktigt hur det ligger till, om de spelar ihop eller om det är separata låtar och jag är lite dåligt insatt i bägge grupperna för att känna igen deras sound men det är mindre intressant. Det handlar om jävligt trevlig musik i alla fall för deras mullrande musik är helt klart något för mig. Vad är det för musik då kanske många undrar , det handlar om kängpunk och då på det sättet som man är van vid om man är uppväxt med Discharge, Anti.-Cimex, GBH och den typen av punk. Ganska korta texter men effektfulla sådana och ett sound som är rått men som ändå har något att ge oss. I alla fall mig.(ÅTTA) 5/5-04

EXTINCTION OF MANKIND/MISERY-APOCALYPTIC CRUSH(CD-CRIMES AGAINST HUMANITY RECORDS CAH RECS 02) I don´t really know how it is, if they play together or if they play seprate songs and I know too little about the groups to recognize their sound but that is not so interesting. It´s more about fucking nice music anyway and their music which really comes over us as steamroller is something for me. What type of music is it then many people wonders, it´s a bout crustpunk we talk and than in the in the way we´re grown up with with bands like Discharge, Anti.-Cimex, GBH and that style of punk. Really short lyrics but very good ones and with good effect and a sound which is raw but anyway have something to give us. Anyway me.(EIGHT) 5/5-04

EXTINCTION OF MANKIND-THE NIGHTMARE SECONDS….(CD-XTINCTION RECORDS XTINC CD 001) Så här skall det låta. Det var ett tag sedan jag hörde den här typen av kängpunk nu med grupper som Discharge, Varukers osv i spetsen. Punk med lite rötter i hårdrock men som är gjord på ett sådant sätt så man bara hör tyngden och inte tänker alls på att det skulle låta lite hårdrock. Ilskna människor som gör ilsken musik men med en jävla känsla det är vad vi får när EOM sätter igång sin skiva. Man sitter på helspänn hela tiden eller känner sig tvungen att resa sig och digga lite extra för att sitta och digga lite foten duger inte. Ett av Englands bästa punkband just nu? Det tror i alla fall jag och vad jag slås av är det fantastiska ljudet de har på sin skiva. (ÅTTA) 26/4-04

EXTINCTION OF MANKIND-THE NIGHTMARE SECONDS….(CD-XTINCTION RECORDS XTINC CD 001) This way it should sound. It was a while since I heard this style of crustpunk with Discharge, Varukers and those band in the top. Punk with some roots in heavy metal but it´s done in that way so you only hear the heaviness and you don´t think at all on that it´s heavy metal in the background. Angry people who does angry music but with a fucking feeling for the music is what we get when EOM is doing their music. I sit an wait the whole time but sometimes I feel myself forced to stand up and shake loose a little because it´s hard to sit and only tap your foot. One of Englands best bands right now? I think so anyway and what I notice first is the fantastic sound quality they have on the record.(EIGHT) 26/4-04