EXPLOITED-EXPLOITED BARMY ARMY(3CD-WESTWORLD RECORDINGS/PLASTIC HEAD)

3 liveskivor samlade på 3 CD från det fantastiska Westworld Recordings och det är självklart lite olika ljud på dem men jag tycker i vilket fall att det verkligen visar vilket bra liveband Exploited är. Jag såg de själv så sent som 2011 och det var en riktigt trevligt upplevelse. När man läser låtlistan kan man ju inte bli annat än imponerad eller vad sägs om Cop Cars, Dogs of War, Dead Cities, I Believe in anarchy, Army Life, Fuck the USA, Alternative, Let´s start a war och listan kan göra längre med punkhitlåtar om man nu kan kalla punklåtar av denna dignitet för hits, de ska nog mer kallas för klassiker. Exploited har ju många gånger fått höra att de är posörer och då är det imponerande om man har kört över 35 år så mycket mer äkta punkare finns väl inte egentligen. Bra tidsdokument men vill ni ha studiolåtar får ni nog se er efter något annat men som en riktigt bra liveskiva med närvarokänsla så är detta något för er! 5/1-2017 


*******

EXPLOITED-EXPLOITED BARMY ARMY(3CD-WESTWORLD RECORDINGS/PLASTIC HEAD)

3 live recordings gathered on three CDs from the fabulous Westworld Recordings and it's obviously a bit different sounds on them but I think in any case that it really shows what a great live band Exploited is. I saw them as late as 2011 and it was a really nice experience. When reading the track list one can not help but be impressed or how about Cop Cars, Dogs of War, Dead Cities, I believe into anarchy, Army Life, Fuck the USA, Alternative, Let's start a war, and the list can be longer with punkhitsongs if one can call punk songs of this magnitude for hits, they'll probably more known as classic. Exploited've often been told that they are Posers and then it is impressive if you have been going on for over 35 years so much more authentic punks are well not really. Good historical document, but do you want studio songs you get enough see you for anything else but do you want a really good live album with a sense of presence, this is something for you! 5/1-2017

EXPLOITED-PUNK´S NOT DEAD/ON STAGE(CD-ANAGRAM CDPUNK 151)

Exploiteds först LP utgiven på CD är ju inte fel och när man får med deras klassiska On Stage skiva blir det ju inte sämre. Punks not dead är en punkklassiker med låtar som Punks not Dead, Cop Cars, Blown to bits, Exploited Barmy Army och I believe in anarchy. Det känns som om Exploited hittade en ny väg i punkvärlden med sin musik och deras musik låter inte som något annat egentligen.Förutom de 15 låtarna på debutskivan så blir det extra bonuslåtar med klassiker som Fuck The mods, Dogs of war och min all-time favorit Dead Cities. On stage är riktig kuriosa och Exploited visade redan här hur en slipsten skulle dras när det gäller liveframträdande. 25/11-08

********
EXPLOITED-PUNK´S NOT DEAD/ON STAGE(CD-ANAGRAM CDPUNK 151)

Exploiteds first LP released on CD isn´t wrong and you also get their classic On Stage-record and that´s not doing things any worser. Punks not Dead is a punkclassics with songs like Punks not Dead, Cop Cars, Blown to bits, Exploited Barmy Army and I believe in anarchy. It feels like if Exploited found a new way into the punkworld with their music and their music doesn´t sound as anything else. Except the 15 songs on the debutrecord so is it some bonussongs with classics like Fuck The mods, Dogs of war and my all-time favourite Dead Cities. On Stage is a really good way to understand how good Exploited could be live and this is a must buying for all you people who likes punk.25/11-08
EXPLOITED-TROOPS OF TOMORROW/APOCALYPSE TOUR 1981(CD-ANAGRAM CDPUNK 152)

Andra LP:n med Exploited är om möjligt ännu bättre än debuten och med fantastiska låtar som Alternative, USA, UK 82 och Sid Vicious Was Innocent så dominerade de punkvärlden på den här tiden och det roliga med deras musik är att det faktiskt håller riktigt bra ännu. Deras streetpunk med hardcoreinfluenser har alltid varit en favorit och det är svårt att motstå dem ännu. Jag försöker inte ens att motstå dem och jag låter bara deras musik sjunka djupt in i mig och bara njuter. Då menar jag inte att man njuter som man kanske gör av klassisk musik utan här är det aggrevissiteten jag njuter av.Extralåtar njuter jag också av och det får vi här med Y.O.P och Computers don´t blunder exempelvis. CD 2 är en livespelning och den stora behållningen där är ju att de spelar Warhead och annars låter det som liveinspelningar med Exploited brukar göra…. 25/11-08

********
EXPLOITED-TROOPS OF TOMORROW/APOCALYPSE TOUR 1981(CD-ANAGRAM CDPUNK 152)

The second LP with Exploited is if it´s possible even better than the debut and with fantastic songs like Alternative, USA, UK 82 and Sid Vicious Was Innocent so was Exploited dominating the punkworld in that time and the most fun with their music was that this holds really high class nowadays too. Their streetpunk with hardcoreinfluences have always been a favourite and it´s hard to don´t like them. I don´t even try to resist them and let their music sink deep into my soul and I only enjoy it. Then I don´t mean that I enjoy the same way that other people maybe enjoy classical music because here it´s the aggrevissity I enjoy. Extrasongs I also am enjoyed of and we get it here with Y.O.P. and Computers don´t blunder for example. CD 2 is a liverecording and the big thing there is that they plays Warhead and it sounds like liverecordings often do with Exploited….(NINE) 25/11-08
EXPLOITED-COMPLETE PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 267)

Det finns en hel del Exploited samlingar här i världen. Denna består av 28 låtar av rejäl Exploitedpunk  och det är ju inte alls fel. Fan så många bra låtar som den här gruppen har gjort egentligen. Exploited Barmy Army, I believe in anarchy, Dogs of war, Dead cities och de två fantastiska låtarna Alternative och Attack. De senare låtarna håller också hög klass och Exploited är väl ändå en av de grupperna som har hållit längst och inte tappat i trovärdighet. För den oinvigde är detta ett ypperligt tillfälle att ta del av Exploiteds råa men ganska melodiösa punkrock.29/11-05

********
EXPLOITED-COMPLETE PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 267)

There´s a lot of Exploited collections here in this world. This is 28 songs with really good Exploitedpunk and that´s not wrong. Fuck how many good songs this group have done. Exploited Barmy Army, I believe in anarchy, Dogs of war, Dead cities and the two fantastic songs Alternative och Attack. The songs which came later have also hig class and Exploited is one of the groups which have been around for a long time and still have the dignity left. For the one which never have heard them this is a really good time to take part of Exploiteds really raw but melodic punkrock.(NINE) 29/11-05
EXPLOITED-THE MASSACRE(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 618)

Många gnällde på Exploited en gång i tiden och sade att de var ett modepunkarband , jag har svårt att se det, isåfall ett väldigt långt mode för gruppen. De har alltid tagit stor politisk ställning och här får vi låtar som Boys in blue, Don´t pay the poll tax och Police shit. Som bonus blir det fyra låtar live från Japan 91. Det är deras vanliga karakteristiska stil att göra musik, väldig tuff punkrock med små små stänk av hårdrock. Men punken övergav/överger de aldrig och det är vi glada för. De har hittat en egen stil i punkens land och mycket beror väl på Watties röst.Ett av världen viktigaste punkband, helt klart.(ÅTTA) 28/6-05

*******
EXPLOITED-THE MASSACRE(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 618)

Many people was complaining about Exploited once upon a time and said that they was a fashionpunkband, I have difficulties to see that, then it´s a long time to be in fashion. They have always taken big political opinions and here we get songs like Boys in blue, Don´t pay the poll tax and Police shit and a s a bonus there is 4 songs live from Japan 91. It´s their usual characteristic style to do music, really tough punkrock with some small stains of heavymetal. But the punk they never comes away from and that we´re happy to see and hear. They have found an own style in the land of punkrock and much depends on Watties voice. One of the world most important punkbandsa, that´s reall obvious.(EIGHT) 28/6-05
EXPLOITED-DEATH BEFORE DISHONOUR(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 617)

Anti Uk är en av de bästa låtarna Exploited har gjort tycker jag och den skulle helt klart kunna placera sig som en punkfavorit för mig. Lite likt Troops of Tomorrow jobbar den sig fram. En underbar skiva till med Exploited i alla fall och här får vi de svåra Jesus is dead och war now tolvorna också. Då menar jag inte musikaliskt svåra utan hard-to-get skivor mer. Wattie låter alltid arg och det är hans stora positiva egenskap. Hela den här skivan andas av ett ganska burkigt ljud och det tycker jag låter mycket fräckt, det är punk det. Inte mycket mer att säga förutom att ni borde köpa detta snart…(ÅTTA) 28/6-05

*******
EXPLOITED-DEATH BEFORE DISHONOUR(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 617)

Anti Uk is one of the best songs Exploited have done I think and it could be placed  as a punkfavourite for me and it works it´s way foreward like Troops of Tomorrow. A wonderful record(again) is it With Exploited anyway and here we get the difficult records Jesus is dead and War now twelves also. And then I don´t mean that they´re hard to listen to , more that they´re hard-to-get records. Wattie sounds angry and that is his positive thing. The whole record is breathing with a really tinned sound and that´s really cool, that´s punk that. Not much more to say without saying that you should buy this soon.(EIGHT) 28/6-05
EXPLOITED-LIVE AND LOUD(CD-ANAGRAM CD PUNK 18)
 
En gammal skiva med ett lite risigt ljud tycker jag. Dagens liveskivor är oftast bättre ljudutrustade och detta förklarar lite varför jag inte gillar liveskivor så mycket. Men man hör ju helt klart den råa känslan som Exploited förmedlar och att punken många gånger förr kändes mer äkta och arg på något vis. Inte för att ta något ifrån dagens band men jag tror helt klart att banden då menade mer politiskt än många av dagens band, det är mer pengar nuförtiden och mer rockstjärnedrömmar, rätta mig om jag har fel. Dead Cities, I believe in anarchy, Alternative blandas med lite tråkigare låtar som Troops of Tomorrow och Sex and Violence, det roliga med denna skivan är Belsen(Pistols) som de gör med bravur.1/11-02

******
EXPLOITED-LIVE AND LOUD(CD-ANAGRAM CD PUNK 18)
 
An old record with a little bad sound I think. Todays liverecords is so much better and this explains why I don´t like liverecords so much. But you hear the raw feeling that Exploited gives us and that punk back in time was som more true and angry in a way. Not to take anything from todays band but I think that the bands was more political than todays bands and it´s more money nowadays and more rockstardreams, I´m surely wrong. . Dead Cities, I believe in anarchy, Alternative is mixed with some more boring songs like som Troops of Tomorrow and Sex and Violence, and the most fun with this record is their cover of Belsen(Pistols) which they do very good.(SEVEN) 1/11-02
EXPLOITED-LIVE LEWD LUST(CD-STEP 1 STEP CD 035)
 
Denna live skiva har jag aldrig köpt men när man får den hemskickad är det ju trevligt. 16 låtar med ett av punkvärldens mest seglivade band.  Skotksa Exploited har alltid varit ett av mina favoritband. Denna live skiva har väl inte dunderljud men den visar upp deras styrka, livesidan av gruppen. Men det är svårt att misslyckas med låtar som Alternative, Dead Cities och I believe in Anarchy. Men skall ni ha en enda platta med gruppen köp då en studioskiva(SJU) 29/11-01

******
EXPLOITED-LIVE LEWD LUST(CD-STEP 1 STEP CD 035)

This liverecord I have never heard but when you get it homesent into my mailbox it´s nice. 16 songs with one of the punkworlds most everlasting groups. Scottish Exploited have always been one of my favouritegroups. This liverecord haven´t so good sound but it shos up their strength, the liveside of the group. It´s very hard to no have success with songs like Alternative, Dead Cities and I believe in Anarchy. But do you want only one record don´t buy this , buy a studio record with the group(SEVEN) 29/11-01
EXPLOITED-PUNK SINGLES & RARITIES 1980-83(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 160)

Att Exploited är ett av de band som betytt mest för mig och i min punkkarriär kan jag inte förneka. Denna skiva innehåller nästa alla klassiker och lite överkurs med livelåtarna från Apocalypse Tour 81.  Med låtar som I believe in Anarchy, Alternative, Dead Cities, Troops of Tomorrow så har de etsat in sig i punkhistorien för alltid. De här fyra åren det handlar om på denna skiva visar på att de utvecklades lite varje år men de stod alltid fast vid punken och Watties råa röst är så bra till denna musik. Exploited är punk utav bara fan även om den kritiska röster har höjts mot gruppen. Skit i dem 22/3-01

********
EXPLOITED-PUNK SINGLES & RARITIES 1980-83(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 160)

That Exploited is one of the bands which have meant a lot for my punkcareer can´t I deny. This record have almost all the classic songs and some overcourse with the live songs from the  Apocalypse Tour 81.  With songs like I believe in Anarchy, Alternative, Dead Cities, Troops of Tomorrow so have they managed to came in the punkhistorybook for ever. These four years shows us that Exploited got better and better the whole time. And Watties raw voice is so good to this music. Exploited is punk as fuck even if some critical voices have been risen towards that fact. Fuck off to all these people and buy this record or other..... 22/3-01