EXPLICIT HUMAN PORN-IN EXCEXX(CD- M&0 MUSIC)

 

Gruppen kommer från Paris och om man läser på titlarna innan så verkar det som om de sjunger på engelska och på tyska(Keine Lust). Det är verkligen musik som jag gillar och jag älskar ju när det är en tjej på sång och det är det ju här. Det är ett snabbt tempo på många av låtarna och jag hör många influenser här och de franska grupperna börjar bli mer och mer intressanta. Skulle kanske varit lite kul om de sjungit på franska också. Det står industrimetal på releasebladet och det kanske stämmer men det är ändå lite svårt att sätta en stämpel på gruppen tycker jag men visst är det metal och ganska hård sådan så det får räcka så och visst hör vi grupper som Rammstein men också en hel del gothinfluenser. En riktigt bra skiva är det i alla fall. 21/1-2021


*******

EXPLICIT HUMAN PORN-IN EXCEXX(CD- M&0 MUSIC)

The group comes from Paris and if you read the titles before, it seems as if they sing in English and German (Keine Lust). It's really music that I like and I love when there's a girl singing and that's it. There is a fast tempo on many of the songs and I hear many influences here and French groups are starting to get more and more interesting. Maybe it would have been a little fun if they sang in French too. It says industrimetal on the release sheet and that may be true, but it's still a bit difficult to put a stamp on the group, I think, but of course it's metal and quite hard so it should be enough and of course we hear groups like Rammstein but also a lot of goth influences . It's a really good record anyway. 21/1-2021