EXPELLOW-MODERN AGE CREDO(CD-EX 002)

 

Jag väntar fortfarande på svar på min intervju på den här gruppen men i väntan på den så fick jag deras första två skivor också..tackar! Denna skiva kom ut 2015 och jag gillar den tunga inledningen i Rubik´s Cube part 1. Jag bara älskar Miks röst och det är som jag sagt tidigare svårt att veta om det är en kille eller tjej som sjunger och egentligen skitsamma men hennes röst är ju i en klass för sig när vi snackar om när vi snackar om rätt person för rätt musik för till denna tuffa metalcore behövs en kvinna/man som kan stå upp till musiken och det gör verkligen Mik och hon ömsom sjunger/ömsom skriker och det passar ypperligt in till den här musiken. Lyssna bara på Hatefueled och det är också ett passande namn på deras musik. Det finns hat, ilska men jag tycker mig ändå finna kärlek och ömhet i bakgrunden. Skitbra!5/10-2018


********

EXPELLOW-MODERN AGE CREDO(CD-EX 002)

I'm still waiting for answers to my interview from this group, but in anticipation of that, I got their first two discs too..thanks! This album came out in 2015 and I like the heavy introduction in Rubik's Cube part 1. I only love Miks voice and it's like I said before hard to know if it's a boy or girl who sings and it´s really don´t matter but her voice is in a class by itself, when we talk about talking about the right person for the right music because this tough metalcore must have a woman/man who can stand up to the music is needed and does Mik and she sometimes sings/screams and it suits fucking good for this music. Just listen to Hatefueled and it's also a fitting name for their music. There is hatred, anger but I still find love and tenderness in the background. Fucking good!! 5/10-2018

 

EXPELLOW-THE SILENCE DAYS ARE OVER(CD-EX 001)

 

Första skivan kom ut 2011 och jag tror att de hade en annan sångerska då. Bara 8 låtar(inklusive ett intro). Zachary har en likvärdig röst som sin efterföljerska och det är en bra sånginsats med ungefär samma knep. Lite skrikande, lite sjungande och även på denna skivan passar rösten in som en handske. Det är metal med hardcoreinfluenser eller så är det tvärtom och det är ju skitsamma och då är det tur att det finns ett namn som är metalcore och det är nog den bästa beskrivningen på det här. Kanske i och för sig den skivan av de tre som har mest metalstuk i sig egentligen. Så därför rankar jag den här debutplattan som den minst bra även om den har sina ljusa stunder…5/10-2018

 


*******

EXPELLOW-THE SILENCE DAYS ARE OVER(CD-EX 001)

The first album came out in 2011 and I think they had another singer then. Only 8 songs (including an intro). Zachary has an equal voice as its successor and it is a good song effort with about the same style. A little screaming, a little singing and even on this record, the voice fits in like a glove. It's metal with hardcore influences or it's the opposite and it's crazy and then it's lucky that there's a metalcore name and that's probably the best description on this. Perhaps the disc of the three that has the most metal piece in itself actually. So that´s why I rate this debut album as the least good, even though it has its bright moments ... 5/10-2018

EXPELLOW-WE HELD THE LINE(CD)

 

Underbart….Bandet kommer från Schweiz, har en sångerska som låter så förbannat rå och det är så befriande att hora henne och Expellows musik. För det är en riktigt rå metalcore som bandet spelar men med mycket melodier och upp på allt detta sångerskans röst. Jag gillar att hon både skriker och sjunger som hon gör. När bandet sedan kommer in på kör i några av låtarna smälter jag totalt. Ett av de bättre banden i genren just nu tycker jag nog och jag skulle gärna vilja höra deras förra skiva också. Man känner sig närvarande på något underligt sätt när man lyssnar på Expellow och när de kör över mig så känns det som om jag blåses med i deras aggressiva stil och jag känner mig konstigt nog lugnare efteråt för det är en urladdning av sällan skådat slag. Ni som gillar metalcore eller vad man ska kalla det kommer inte att bli besvikna.11/9-2018


********

EXPELLOW-WE HELD THE LINE(CD)

Wonderful .... The band is from Switzerland, have a female singer who sounds so pissed off and it's so liberating to hear her and Expellow's music. Because it's a really raw metalcore that the band plays but with a lot of melodies and on all that the singer's voice. I like when she is screaming and singing as she does. When the band then gets into choir in some of the songs I totally melt. One of the better bands in the genre right now I think I would like to hear their previous album as well. You are feeling as you are with them in a strange way when listening to Expellow and when they drive over me, it feels like I'm blown away in their aggressive style and I feel strangely calmer afterwards because it's a rarely discharged kind of music. Those who like metalcore or what to call it will not be disappointed.11/9-2018