EXMORTEM-PESTILENCE EMPIRE(CD OSMOSE OPCD 139) Den förra skivan jag lyssnade på var en lugn skiva men det kan man inte beskylla Exmortem för att göra, lugn musik alltså. Trummorna skvallrar om tung musik och sångaren låter mer än lovligt arg. Jag vet inte så mycket om deras musik annars förutom att jag inspireras av deras tunga sound till att gå ut och mörda några medmänniskor. Nej, skämt åsido så kan det vara bra att rensa huvudet med sådan här grindcoredeathmetal ibland.(SEX) 20/5-03

EXMORTEM-PESTILENCE EMPIRE(CD OSMOSE OPCD 139) The last record I listened to was a calm record and that you can´t say that Exmortem do, calm musik I mean. The drums is saying to us that this is heavy music and the singer sounds more than angry. I don´t know so much about their music otherwise but I can say that I´m inspired of their heavy music and now I want to go out and kill some human beings. No, jokes apart so can it be good to clean your head with this type of  grindcoredeathmetal sometimes(SIX) 20/5-03