EXKREMENT BETON-EINE KLEINE SCHEISSE(CD-ANARCHY OF SOUND RECORDS AOS -001)

En grupp som sjunger på tyska och det verkar som om de är lite skojpunk a´la Toy Dolls men inte riktigt samma melodier etc. Men de sjunger ju på tyska och bara det är ett plus som ni vet när det gäller recensioner på denna hemsida. De 15 låtarna håller alla högt tempo och som sagt verkar de ha jävligt skoj när de gör musik men jag hoppades på lite mer allvar än detta. Även om jag tycker att det är trevligt att band har roligt och publiken trivs för de gör de säkert på en spelning med Ektrement Beton, Men det kanske inte är riktigt vad jag trodde det skulle vara men glad punkrock är det i alla fall och med låtar som är lätta att sjunga med i. Även om man inte kan tyska. 2/10-2014

******

EXKREMENT BETON-EINE KLEINE SCHEISSE(CD-ANARCHY OF SOUND RECORDS AOS -001)

A group that sings in German and it seems as if they are a bit of fun punk a'la Toy Dolls but not quite the same melodies, etc. But they sings in German and only that is a plus as you know, when it comes to the reviews on this website. The 15 songs are all fast-paced and like I said they seem to have fucking fun while doing music but I was hoping for a little more seriously than that. Although I think it's nice that bands are having fun and the audience likes for sure they do a gig with Exkrement Beton, but it may not be quite what I thought it would be but happy punk rock is it anyway and with songs that are easy to sing along to. Though one can not German. 2/10 – 2014