EXILES-UNIVERSAL SUFFERING(CD-MATCHBOX CLASSICS MC 10)

De här grabbarna har några år på nacken ihop och det har jag med. Så därför kan jag tänka mig att jag kommer att gilla dem. Visst hör man att det här är grabbar som har sina influenser på rätt sida årtionde och här ekar 77-punken ganska mycket faktiskt och eftersom de är tre så tänker jag lite på tidiga Jam och det är ju inte någon dålig jämförelse men annars om jag måste säga några mer band tänker jag på Price, Red Letter Day, Red London och den typen av engelska band som fanns ett tag på nittiotalet som var riktigt bra band och som jag lyssnade mycket på. Alltså ganska poppig punk men ändå känns den lite bfarlig sådär som punken gjorde i sin ungdom utan att låta alltför rå. Exiles är ett band ni som är inne på 77-punk måste kolla in. 10/9-2014

********

EXILES-UNIVERSAL SUFFERING(CD-MATCHBOX CLASSICS MC 10)

These guys are a few years old together and I have to. So therefore, I can imagine that I will like them. True, we hear that this is the guys who have their influences on the right side of this decade and hear oaks 77-punk quite a lot actually, and because they are three, I think some of the early Jam and it's not a bad comparison, but otherwise if I have to say a few more bands I think of Price, Red Letter Day, Red London and the type of English band that existed for a while in the nineties which was really good band and I listened a lot to. So pretty poppy punk but still feels a little like that its a little bit dangerous like punk did in his youth without sounding too raw. Exiles is a band that you are on the 77-point must check out. 10/9-2014