EXCITER-NEW TESTAMENT(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 156) Exciter spelar en ganska rolig variant av heavy metal. Det är inte ofta man hör den här typen av metal, för den känns lite skitigt musikaliskt på något vis. Men blandningen av powermetal, halvskitig heavy metal och snabb dito är ganska trevlig att lyssna till faktiskt. Så tänk er en blandning av Iron Maiden, Venom och det där skämtbandet som spelade metal och som det gjordes en film om. De försöker se tuffa ut på ett 80-tals sätt och Exciter lever i det förflutna och känns mer som et skämt men lite bra musik spelar de faktiskt.  Fast nästan lite punkig ibland i Discharges anda.(SEX) 6/5-04

EXCITER-NEW TESTAMENT(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 156) Exciter plays a really fun styled heavy metal. It´s not so often that you hear this type of metal because it feels dirty in some way. But the mix of powermetal, halfdirty heavy metal and fast HM is really nice and nice to listen to actually. So think a mix of Iron Maiden, Venom and that jokeband that played metal and they di a movie about. They try to look tough in 80´s style and Exciter lives in the past and they feels a little like a joke but some good music they play actually. But it´s a little bit punky sometimes and sometimes in the spirit of Discharge.(SIX) 6/5-04