EVIL TED AND THE PINK ANTISEPTIC-COUNTER CULTURE TRADE SHOW(CD)

Grabbarna i gruppen är inslagna i någon slags folie på baksidan och det gör ju att man med en gång tänker att detta skall vara någon slags skojpunk eller något sådant.  Men sedan så ser jag en Black Flag-tatuering på en av dem och att sedan de här grabbarna har kommit upp lite i ålder och de känns respektabla på något sätt. Jag tänker på grupper som just Black Flag, Dead Kennedys och den typen av amerikanska tidig hardcore. Jag gillar de 18 låtarna riktigt mycket och jag tycker att deras tempo är riktigt bra och jag tror att ni som gillar de grupper jag skrev om plus DOA, MDC och den typen av musik kommer att uppskatta gruppen med det långa namnet riktigt mycket. Så vill ni ha några nya grupper att kolla in så borde denna vara en av dem. 26/3-2015

*******

EVIL TED AND THE PINK ANTISEPTIC-COUNTER CULTURE TRADE SHOW(CD)

The guys in the group is wrapped in some kind foil on the back and so does the man with a walking thinking that this must be some kind of fun punk or something. But then I see a Black Flag tattoo on one of them and then these guys have come up a bit in age and they feel respectable in any way. I think of groups that just Black Flag, Dead Kennedys and the type of early American hardcore. I like the 18 songs really much and I think that their pace is really good and I think of you who like the groups I wrote about plus DOA, MDC and the type of music will appreciate the group with the long name a lot. So do you have any new groups to check out so this should be one of them. 26/3-2015