EVERETTES-EVERETTES(CD-WATERFALL RECORDS WR2002CD/BITE-IT PROMOTION)

 

Det börjar kanske på ett sätt som inte riktigt är min grej kan jag tycka och detta med kvinnlig sång. Visst är det svängigt, det kan man inte säga något annat än att det är men som sagt inte riktigt min typ av musik. Men jag uppskattar en del av låtarna och det är mest de som låter som 60-talspop som jag gillar mest som Looking for love och den typen av låtar. Bra musiker och sångerskor och I Things you do är det nästan inledningsvis ett Dexys Midnight Runners sound och jag tycker faktiskt skivan växer efter hand. Undra om detta betyder att vid 57 års ålder att jag börjar bli vuxen för Things you do är en riktigt bra låt i sitt soulutförande men på ett modernt sätt men ändå låter det klassiskt. Jag börhar gilla skivan nu och det dansanta 60-talssoundet är kul! Tänker nästan lite på att jag vill se Commitments-filmen igen. 30/4-2020


******

EVERETTES-EVERETTES(CD-WATERFALL RECORDS WR2002CD/BITE-IT PROMOTION)

It may begin in a way that is not really my thing, I think, and this with female vocals. Sure it is swinging, you can't say anything other than that it is but as I said not really my type of music. But I appreciate some of the songs and it's mostly those who sound like 60s pop that I like most as Looking for love and that kind of songs. Good musicians and singers and I Things you do it is almost initially have a Dexys Midnight Runners sound and I actually like the record growing gradually. Wonder if this means that at the age of 57 I start to become an adult for Things you do is a really good song in its soul performance but in a modern way but still it sounds classic. I'm starting to like the record now and the danceable 60s sound is fun! Thinking almost a bit that I want to see the Commitments movie again. 30/4-2020