ETERNAL STRUGGLE-YEAR OF THE GUN(CD-DEMONS RUN AMOK DRA 186)

 

Denna grupp kommer från Tel Aviv i Israel och det är inte ofta jag har lyssnat på israeliska band måste jag erkänna. Ett hemskt men snyggt omslag med ett litet barn med en massa vapen. Israel har väl haft sin beskärda del med krig etc. Men att hardcore skulle låta annorlunda i ett land som Israel trodde jag väl inte och det gör den väl egentligen inte heller. Hardcore med en del metalinfluenser är det som eternal Struggle ger oss. Jag tänker på en grupp som Biohazard till exempel även om det inte är en karbonkopia på något sätt.  Men det som slår mig mest är att de lyckas verkligen sätta ord på allt eleände i världen både i text och med sin hårda musik. Får vi inte stopp på alla galningar i världen kan vi likaväl lägga ner den men så länge det finns bra musik som till exempel Eternal Struggle finns det en strimma hopp. Vill du kolla in israelisk hardcore så är Eternal Struggle bandet för dig!  5/7-2022


*******

ETERNAL STRUGGLE-YEAR OF THE GUN(CD-DEMONS RUN AMOK DRA 186)

This group is from Tel Aviv, Israel, and it's not often I've listened to Israeli bands, I have to admit. A horrible but stylish cover with a small child with a bunch of weapons. Israel has had it´s fair share with wars etc. But I didn't think hardcore would sound different in a country like Israel, and it doesn't really either. Hardcore with some metal influences is what eternal Struggle gives us. I'm thinking of a group like Biohazard for example even though it's not a carbon copy by any means. But what strikes me the most is that they really manage to put into words everything in the world both in text and with their hard music. If we don't stop all the maniacs in the world, we can just as well put it down, but as long as there is good music such as Eternal Struggle, there is a glimmer of hope. If you want to check out Israeli hardcore, Eternal Struggle is the band for you! 5/7-2022