ESKALATOR DELUXE-ESKALATOR DELUXE(CD-MAD CLIFFORD PRODUCTIONS MCPCD-1) All copiering ombedes står det i skivan och de har förstått vad musik handlar om, det är väl viktigare att många hör deras musik än att de tjänar en massa pengar. Skamusik på svenska är ju inte så vanligt och Dag Vag var ju ett band som en gång fanns men det finns inte egentligen så många mer. Rasta Hunden var ju en annan grupp och det finns lite drag från den faktiskt.  De låter mycket avspända och jag blir glad när jag hör dem för sådan här musik är bara till för att man skall bli glad känns det som. Det känns som om det är äkta 60-talsska vi lyssnar till men det är helt nygjorda låtar som vi kan dansa till.(SJU) 18/11-04

ESKALATOR DELUXE-ESKALATOR DELUXE(CD-MAD CLIFFORD PRODUCTIONS MCPCD-1) All copying be requested it´s written in their record and they have understood what music it´s all about, it´s more important that many people can hear their music than that the band earn a lot of money. Skamusic in Swedish isn´t so often we hear and Dag Vag was a band which played that but there isn´t so many more bands. Rasta Hunden is another group and there´s some influences from them actually. They sound very relaxed and I get very happy when I hear music like this. It feels like this is pure 60´s ska we listens to but it´s new songs that we can dance to.(SEVEN) 18/11-04