ESCUDERA PERNAMBUCO-DEMO 2013(CD)

Ett brasilianskt oi-band kan ju aldrig vara fel eftersom punk/hardcore/metal brukar vara bra när den kommer från Brasilien. Det gör det också…låter bra alltså. Deras snabba oipunk håller ganska hög klass för att bli kallad en demo tycker jag. 11 högklassiga punklåtar med inhemsk text och bra melodier och självklart en oi-touch. Jag gillar tempot som de lyckas hålla igenom hela skivan och det känns som om de är förbannade och det gillar jag. Hoppas nu de bara är förbannade på ”rätt” saker för jag förstår ju inte texterna. Men en låt heter i alla fall Skinhead så den fattar man ju vad den handlar om men dagens skinhead är ju så mycket bättre än många av 80-talets… 30/4-2015

*******

ESCUDERA PERNAMBUCO-DEMO 2013(CD)

A Brazilian oi band can never be wrong because the punk/hardcore/metal tend to be good when it comes from Brazil. It also makes it ... sounds good then. Their quick oipunk are pretty high class to be called a demo, I think. 11 high-class punk songs with domestic text and good melodies and of course oi-touch. I like the pace as they manage to keep the entire disc, and it feels as if they are angry, and I like that. I hope now the only are angry on the "right" things because I do not understand the lyrics. But a song called anyway Skinhead so taking is one about what it is about but today's skinheads are so much better than many of the 80th centuries ... 30/4-2015